Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Нові підходи до методики викладання української мови в 7 класі

ознайомити освітян та освітянкок із сучасними підходами до викладання української мови

Нові підходи до методики викладання української мови в 7 класі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Тетяна Бутурлим

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська мова

комунікація в телеграм-каналі

 Серія вебінарів “Нові підходи до методики викладання української мови в 7 класі” 
Перейти за покликанням " alt="⭐️"> 5 вебінарів.
Перейти за покликанням " alt="⭐️"> 5 практичних завдань.
Перейти за покликанням " alt="⭐️"> 5 подарунків (для роботи в 7 класі).
Перейти за покликанням " alt="⭐️"> Сертифікат - 20 год.
Перейти за покликанням " alt="⭐️"> Матеріали: відеозаписи, презентації.

поглиблено знання про сучасні підходи до викладання української мови в 7 класі НУШ; розвинено вміння конструювати завдання для емоційного налаштування, вивчення та закріплення нового матеріалу, формування практичних умінь учнівства, рефлексії;  удосконалено вміння використовувати цифрові ресурси в освітній діяльності; сформовано потребу в професійному розвитку.

Серія вебінарів “Нові підходи до методики викладання української мови в 7 класі” (7, 8, 14, 15 червня 2024 р.).
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Суб'єкт підвищення кваліфікації - Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху".
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Форма підвищення кваліфікації - вебінари.
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Спікерка- Тетяна Бутурлим.
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Сертифікат - 20 год (кожен вебінар - 5 год).
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Матеріали: відеозаписи, презентації.
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Реєстрація: Перейти за покликанням  
Перейти за покликанням " alt="⭐️">Вартість 1 вебінару - 250 грн, вартість 4 вебінарів - 850 грн (замість 1000 грн).
Оплатити 4 вебінари: Перейти за покликанням
Оплатити вебінар 07.06.24: Перейти за покликанням  
Оплатити вебінар 08.06.24: Перейти за покликанням  
Оплатити вебінар 14.06.24: Перейти за покликанням  
Оплатити вебінар 15.06.24: Перейти за покликанням
 

 7, 8, 14, 15 червня 2024 р.

Розвиток професійних компетентностей.