Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Tренінг ZNO Survival Kit

Реєструйтесь та дізнавайтесь про структуру тесту, стратегії виконання всіх тестових завдань, покрокову інструкцію написання листа та умови успішного складання іспиту

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Linguist Training centre

Розробники / розробниці програми:

Світлана Дроботенко

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Тренінг складається з 4-х частин відповідно до змісту тесту ЗНО:

Listening tasks, Reading tasks, Use of English tasks and Writing part.

Розглядаються особливості і стратегії виконання кожного із завдань.

Окрема увага приділяється:

 • розподілу часу для виконання кожного завдання
 • типові помилки і способи їх уникнення
 • матеріали і ресурси для підготовки до іспиту

Знання:

 •  нормативних документів 
 • структури тесту
 • стратегій виконання кожного із завдань
 • ресурсів та матеріалів для підготовки