Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Мнемотехніка як інструмент покращення запам'ятовування

Підвищення навичок з Мнемотехніки з метою покращення роботи пам'яті, та застосування певних технік та прийомів у роботі з дітьми.

Мнемотехніка як інструмент покращення запам'ятовування

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП КОПАНЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Розробники / розробниці програми:

Копанчук Юрій

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Перелік професійних компетентностей:

 • Технології
 • Інше: Розвиток когнітивних навичок

Зміст програми:
Розглядаються механізми функцінування пам'яті,
Які є типи та види пам'яті,
Як утворються нейронні зв'язки,
Крива забування Германа Еббінгауза,
Часова шкала па'яті,
Як цим користуватись у навчанні,
Практичні вправи.

Учасники зрозуміють як функціонує людська пам'ять.
Зроблять вправи на запам'ятовування слів, та текстової інформації.
Відпрацюють у групах мнемотехнічні прийоми
Дізнаються як запам'ятовувати цифри
Поліпшать увагу та уяву.
Отримають інструментарій по роботі з увагою та розвитком концентрації.
Зможуть використовувати здобуті знання на практиці на своїх робочих місцях.