Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Summer School of Professional Development

Прагнете провести літо з користю? Поєднати оздоровлення, відпочинок і навчання? Тренінговий центр “Лінгвіст” запрошує до Літньої Школи професійної майстерності для вчителів англійської мови у місті-курорті Трускавець.

Summer School of Professional Development

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Linguist Training centre

Розробники / розробниці програми:

Світлана Дроботенко

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Школи професійного розвитку Лінгвіст – це:

 • потужний поштовх у професійному розвитку;
 • новий погляд на методи навчання – в наочній та захоплюючій формі;
 • активна взаємодія всіх учасників процесу;
 • “learning by doing” – набуваємо навички, а не тільки знання;
 • перезавантаження на всіх рівнях: навчання, подорож і відпочинок

Цей курс розрахований на вчителів:

 • з будь-яким досвідом роботи,
 • що працюють у школах всіх форм власності

Навчання проводиться англійською мовою, адаптованою до рівня слухачів.

Курс передбачає поєднання тренінгів з  практичними завданнями (micro-teaching). 

Ознайомтесь із враженнями учасників Школи з минулих років Перейти за покликанням  

 

По завершенню курсу учасники зможуть:

 • успішно планувати уроки різних типів;
 • впевнено утримувати увагу учнів;
 • давати чіткі інструкції й перевіряти їх розуміння;
 • ефективно використовувати додаткові ресурси;
 • застосовувати різні види оцінювання знань учнів.
  

The Price includes:

 • triple accommodation (4 nights) 
 • breakfasts (4 mornings)
 • 24 hours of studying
 • printed materials
 • mineral water in the hotel
 • oxygen cocktails (once a day)