Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії

Збільшити обізнаність учителів і керівників закладів загальної середньої освіти щодо змін законодавства освітньої та мовної сфер; у питаннях реалізації ефективних методів мовного менеджменту в освіті, використання сучасних комунікативних інструментів з метою якомога комфортнішого переходу учасників освітнього процесу на навчання державною мовою. Покращити загальний рівень володіння державною мовою слухачів курсу.

Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Український світ, ГО

Розробники / розробниці програми:

Український світ, ГО

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська мова
 • Інше: Культура усного та письмового мовлення

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами

Мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова. Так, з початку нового навчального року (з вересня 2020 року), школи в яких повністю або частково до цього моменту навчання відбувалося відмінною від державної мовою, мають узгодити весь освітній процес із новим освітнім та мовним законодавством України. Для ефективного впровадження такої норми закону, зокрема створення безпечного українськомовного освітнього середовища,  в школах і було розроблено цей курс. 

Лекційні та додаткові матеріали курсу допоможуть:

 • дізнатися про поняття «мовного менеджменту» та розширити власне розуміння процесів мови, впровадження мовного менеджменту в усіх публічних сферах, зокрема освітній;
 •  поміркувати про формування національної ідентичности та виховання мовної свідомости, де одну з ключових ролей відіграє освіта;
 • дізнатися про можливості та умови створення безпечного українськомовного освітнього простору допоможе досвід однієї зі шкіл на сході, яка розпочала цей процес ще до упровадження відповідного законодавства. 
 • обрати стратегії та дієві методи вдало налагоджувати зв’язки та взаємодію, керувати емоціями і розвивати спосіб мислення спрямований на розвиток будь-де і будь-коли;
 • навчитися чітко, логічно і грамотно формулювати власне висловлення державною мовою ― відповідні матеріали практичного модулю спрямовані на підвищення рівня грамотності мовлення педагогічних працівників. 
 • бути в курсі нових змін у правописі і вже застосовувати їх на практиці. 

Курс розроблено так, аби сприяти формуванню конструктивного діалогу та доланню стереотипів щодо несприйняття української мови в освітньому просторі. Окремі матеріали курсу спрямовані на те, щоб розвивати відповідні переконання. 

Отже, під час навчання ви: 

 • здобудете нові знання в галузі мовного менеджменту та комунікативних стратегій;
 • сформуєте позитивне ставлення до зміни умов спілкування та готовність до порозуміння державною мовою;
 • усвідомите власні комунікативні потреби і цілі та визначите ефективні методи їх досягнення;
 • покращите вміння чітко, логічно і грамотно формулювати свою думку державною мовою;
 • підвищите загальний рівень грамотності усного та писемного мовлення;
 • дізнаєтеся про становлення української правописної системи та про зміни в новому правописі української мови.