Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації навчального процесу у дистанційній формі з використанням онлайн-ресурсів

Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету, консультант по роботі з додатками та прикладними економічними продуктами

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Завідувач
 • Заступник керівника
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність організовувати викладання дисципліни та навчання у дистанційній формі за допомогою різних онлайн-ресурсів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Огляд Google-сервісів для організації навчального процесу (Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Calendar, Google Tasks, Google Keep, Google Contacts, Google Forms, Google Drive).

2. Алгоритм роботи з сервісом Google Classroom для створення, поширення та класифікації навчального контенту.

3. Засоби організації навчальних занять у відеорежимі (Zoom, Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Google Meet, CISCO Webex, Adobe Connect)


 

 • знати можливості та механізми використання Google-сервісів для організації навчального процесу у дистанційній формі;
 • розуміти алгоритм роботи з сервісом Google Classroom;
 • вміти створювати, поширювати та класифікувати навчальний контент за допомогою сервісу Google Classroom;
 • розуміти особливості організації навчальних занять у формі відеоконференції з використанням різних програмних продуктів та пристроїв