Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості

Ознайомити працівників освіти із завданнями для розвитку креативного мислення, випробуємо дієві практики, які допоможуть прокачати м’яз креативності і розвинути дивергентне та конвергентне мислення

Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ Основа та Фігурська Надія, тренерка The LEGO Foundation

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Маємо приємність запросити освітян до онлайн спілкування “Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості”, на якому ми спростуємо міфи про креативність, випробуємо дієві практики, які допоможуть прокачати м’яз креативності і розвинути дивергентне та конвергентне мислення.

Розглянемо креативність як циклічний процес від генерування ідеї до її втілення. Тож запрошуємо до змістовного, цікавого, ароматного, надихаючого спілкування.

Зміст:

1. Три етапи креативного процесу 
2. 2020-2021 Рік математики в Україні. 
3. Ідеї, що надихають. 
4. Агентність 
5. Відкриті запитання як інструмент педагога 
6. Мовленнєва гімнастика 
7. П’ять сфер всебічного розвитку дитини 
8. Топ 10 навичок за версією Всесвітнього Економічного Форуму

Учасники вебінару зможуть підвищити рівень своєї обізнаності в темі розвитку креативності, сформують уявлення про алгоритми дій для розвитку креативності учнів і розвитку дивергентного та конвергентного мислення