Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Як полегшити підготовку до ЗНО за допомогою візуалізації?

Познайомити вчителів з методикою підготовки до ЗНО за допомогою прийомів візуалізації. За допомогою практичних завдань навчити освітян генерувати креативні ідеї та адаптувати їх до реалій освітнього процесу

Як полегшити підготовку до ЗНО за допомогою візуалізації?

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ Основа та Спікер: Ганна Дем’яненко, учителька української мови та літератури, авторка книги «Українська література. Візуалізований посібник» серії «Готуємось до ЗНО», засновниця проєкту «Відеорепетитор української мови» та онлайн-курсу для вчителів «Самостійне створення ефективної наочності».

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Зарубіжна література
 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

На вебінарі розглянемо питання, що  допоможуть учителям полегшити процес підготовки до ЗНО:

 1.  5 головних принципів візуалізації знань.
 2.  Особливості завдань ЗНО з української літератури.
 3.  Створення візуалізацій для різних типів інформації.

Слухачі ознайомилися з основними принципами та прийомами візуалізації навчальних матеріалів; опанували принципи створення скетчів, виконали практичні завдання, завдяки яким навчилися генерувати креативні ідеї та адаптувати їх до реалій освітнього процесу