Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Кейс-уроки: від ідеї до впровадження

Метою освітньої програми є навчання плануванню навчальної діяльності з використанням кейс-методу та опанування навичками розробки кейс-уроків

Кейс-уроки: від ідеї до впровадження

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Вікторія Шпильова

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Проєктувальна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Базові поняття кейс-методу
1.Поняття кейс-методу1  1
2.Шляхи застосування кейс-методу1 12
3.Типи кейс-уроків1  1
 Разом3 14
ІІ. Організація навчання учнів з використанням case-study
3.Організаційно-методичні аспекти планування кейс-уроку1 12
 Разом1 12
ІІІ. Розробка конспекту кейс-уроку
4.Розробка конспекту кейс-уроку 21012
 Разом 21012
 Усього421218

Знання і розуміння

 

 • способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні школярів;
 • суті кейс-методу;
 • шляхів застосування кейс-методу;
 • типів кейс-уроків.
Розвинені вміння 
 • керувати самостійною діяльністю школярів;
 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах;
 • проєктувати навчальну діяльність учнів упродовж кейс-уроку;
 • розробляти конспект кейс-уроку.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості;
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
 • рефлексія власної професійної практики.

Реєстрація на курс за посиланням Перейти за покликанням