Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Педагогічна майстерність у сфері фізичного виховання та спорту

Удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників фізичного виховання та спорту

Педагогічна майстерність у сфері фізичного виховання та спорту

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Олександр БРІЖАТИЙ, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор СумДУ, відмінник освіти України, віце-президент Федерації легкої атлетики Сумської області; Володимир СЕРГІЄНКО, доктор з фіичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту, член науково-методичної комісії із загальної професійної освіти та спорту МОН України (017 «Фізична культура і спорт»); Юрій ШКАТУЛА, доктор медичних наук., професор, завідувач кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, директор Регіонального навчально-тренувального центру з підготовки немедичних працівників; Наталія ДОЛГОВА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту, майстер спорту, керівник Центру стрільби з лука СумДУ

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель-реабілітолог
 • Інструктор
 • Інструктор з фізкультури
 • Керівник фізичного виховання

Перелік загальних компетентностей:

 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність здійснювати фізичну підготовку спортсменів з обраного виду спорту для досягнення ними високих спортивних результатів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В2.5. Здатність надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Сучасні технології вдосконалення методів контролю в системі фізичного виховання та спорту. Методи контролю фізичного розвитку та попередження  травматизму в системі фізичного виховання.
 2. Фізичне виховання як дидактична система формування гармонійно розвинутої особистості.
 3. Технології популяризації фізичної культури і спорту у закладах освіти.
 4. Інноваційні технології в системі фізичного виховання. Використання ІКТ в організації спортивної роботи.
 5. Надання домедичної допомоги у процесі фізичного виховання та спорту у закладах освіти
   

- обґрунтовувати профілактичні умови попередження травматизму студентів/учнів у процесі занять фізичною культурою і спортом;

- вміти застосовувати інноваційні технології в системі фізичного виховання та спорту;

-  розуміти особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації спортивної роботи у закладах освіти;

 - володіти навичками надання домедичної допомоги у процесі фізичного виховання та спорту у закладах  освіти