Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сучасні освітні тренди

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників – учасників І Всеукраїнського літнього освітнього форуму «Натхнення в Карпатах» за темою "Сучасні освітні тренди" розроблена з метою сприяння професійному зростанню, поширенню сучасних методик розвитку і перспективних форм роботи педагогів, впровадженню новітніх технологій в практичну діяльність освітян, сприяння творчому обміну авторськими напрацюваннями та обміну досвідом між педагогами закладів загальної середньої та позашкільної освіти з різних областей України, сприяння діловому нетворкінгу та можливості майбутньої реалізації спільних Всеукраїнських міжшкільних проєктів.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Громада. Освіта. Розвиток»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «Громада. Освіта. Розвиток»

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Екологія
 • Зарубіжна література
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Математика
 • Мистецтво
 • Мистецтво (музичне)
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізична культура

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Після завершення  форуму та виконання  програми підвищення  кваліфікації  учасники отримують  сертифікат на 30 год.  (1 кредит ЄКТС).  

Після завершення форуму буде укладено електронний збірник методичних розробок учасників форуму на тему «Сучасні освітні тренди».

Покликання на електронний реєстр сертифікатів учасників та спікерів І  Всеукраїнського літнього освітнього форуму «Натхнення в Карпатах»  за програмою  підвищення кваліфікації «Сучасні освітні тренди» : Перейти за покликанням

Програма буде цікавою для всіх, хто прагне: 

 • оволодіти практичним навичками застосування в навчальному процесі  сучасних освітніх методик та технологій;
 • постійного професійного розвитку, саморозвитку та  самовдосконалення, подолання та профілактики емоційного вигорання;
 • долучитися до спільноти творчого вчительства для реалізації спільних проєктів.

В результаті навчання за програмою підвищення кваліфікації «Сучасні освітні тренди» учасники І Всеукраїнського форуму  “Натхнення в Карпатах”  отримали знання, уміння та навички: 

 • практичного застосування  сучасних освітніх методик та технологій, які сприятимуть зростанню ефективності освітнього процесу;
 • застосовування в освітньому процесі інноваційних  методик навчання, які  сприятимуть  розвитку особистості, стійкому інтересу до навчання та засвоєння нових знань;
 • вміння організовувати оптимальні  умови для всебічного розвитку  всіх учасників освітнього процесу;
 • уклали папку з практичними кейсами за матеріалами, наданими спікерами І Всеукраїнського форуму  “Натхнення в Карпатах” ,  що  сприятиме поширенню педагогічних здобутків учителів, обміну практичним досвідом організації сучасних  уроків, виховних заходів, проєктів.

Програма передбачає виконання таких завдань: 

 1. Ознайомлення із основними сучасними освітніми трендами.
 2. Практичне опрацювання сучасних освітніх методик та технологій.
 3. Сприяння професійно - педагогічному  вдосконаленню вчителів та підвищенню рівня їх  обізнаності в темі сучасних освітніх трендів.
 4. Надання методичної  підтримки талановитим та ініціативним вчителям, які прагнуть підвищити власну професійну майстерність, популяризувати свої педагогічні здобутки та навчитись розробляти захопливі уроки, проєкти та виховні  заходи відповідно до вимог часу.
 5. Сприяти поширенню педагогічних здобутків учителів у створенні системи сучасної української школи та обміну практичним досвідом.
 6. Сприяти формуванню інформаційної компетентності вчителів.
 7. Сприяти поширенню інформаційних матеріалів для організації сучасних  уроків, виховних заходів, проєктів.
 8. Формувати спільноту творчих людей,  які  прагнуть  саморозвитку та самовдосконалення, сприяти розвитку освіти впродовж життя, підвищенню кваліфікації та професійного рівня педагогічних працівників.
 9. Сприяти подоланню та профілактиці професійного вигорання педагогів.

 

З метою дотримання карантинних вимог затверджено графік реалізації програми: 

1 група - з 21 по 25 червня 2021 р.; 

2 група з 26 по 30 червня 2021 р.;

3 група з 1 по 6 липня 2021 р.

4 група з 6 по 10 серпня 2021 р.