Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Навчання (підвищення кваліфікації) майстів виробничого навчання. Мета: улосконалення ключових та професійних компетентностей за професією Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ТОВ "Маріупольський професійний коледж"

Розробники / розробниці програми:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маріупольський професійний коледж"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Майстер виробничого навчання
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Інформаційні технології - 28 год.

Охорона праці - 15 год.

Теоретичні основи бухгалтерського обліку - 40 год

Бухгалтерський (фінансовий) облік - 50 год.

Економічна діяльність підприємства, статистика та фінанси - 26 год.

Інформаційні системи і технології в обліку - 21 год.

Основи оподаткування - 20 год

Професійно-практична підготовка - 401 год

 

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації за професією 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних з додатком до свідоцтва,

Опис проктико-орієнтованих умінь та навичок

Присвоєння кваліфікації за професією Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних