Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Програма підвищення кваліфікації для працівників бібліотечних установ «Діджиталізація бібліотечної справи: інструменти та методи реалізації»

Набуття нових та удосконалення існуючих професійних компетентностей бібліотечними працівниками, що сприяє підвищенню якості надання інформаційно-бібліотечних послуг

Програма підвищення кваліфікації для працівників бібліотечних установ «Діджиталізація бібліотечної справи: інструменти та методи реалізації»

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Маринич Тетяна Олександрівна – к.е.н., директор Бібліотеки СумДУ; Коваленко Ірина Анатоліївна – заступник директора Бібліотеки СумДУ; Крамаренко Ольга Анатоліївна – завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів Бібліотеки СумДУ; Самодай Оксана Омелянівна – головний бібліотекар сектору інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів Бібліотеки СумДУ; Фандікова Яна Вікторівна – головний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу Бібліотеки СумДУ; Башлай Ольга Володимирівна – завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів Бібліотеки СумДУ.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Володіння сучасними техніками здійснення відбору, аналізу, оцінки, систематизації, моніторингу, організації, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Тематичний план:

 1. Персоналізація обслуговування користувачів: інструменти та технології

1.1. Стратегічний менеджмент бібліотекою.

1.2. Формування ціннісної пропозиції для користувачів.

 1. Бібліотека в цифровому середовищі.

2.1. Інформаційні технології в бібліотечній діяльності: сайт, е-каталог, репозитарій, дайджести Mailchimp, календар подій.

2.2. Командна робота офлайн та онлайн (Google Meet, Microsoft Teams, Trello).

 1. Відкриті освітні ресурси: можливості для бібліотек. Інтелектуальна власність та ліцензії авторського права. Робота з антиплагіатними системами.

3.1. План S. Види та переваги відкритого доступу.

3.2. Інституційні репозитарії: інструменти впровадження та роль бібліотек. 

3.3. Доступ до міжнародних передплачених баз та тестових ресурсів.

3.4. Консультативна допомога бібліотекарів: підбір журналу для публікації, академічне письмо, робота з даними, поширення результатів досліджень, авторські профілі. 

3.5. Інтелектуальна власність. Ліцензії авторського права.

3.6. Робота з антиплагіатними системами: що треба знати.

 1. Інформаційна та цифрова грамотність.

4.1. Інформаційна культура: основні поняття та складові. 

4.2. Інформаційна та цифрова грамотність: новий функціонал бібліотеки.

4.3. Академічне письмо та доброчесність як складова культури дослідника: роль бібліотек.

4.4. Методи та інструменти формування інформаційних компетенцій у користувачів.

 1. Бібліографічна діяльність бібліотеки: можливості роботи з референс менеджерами та генераторами посилань.

5.1. Сервіси для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань (робота з онлайн-генераторами посилань – Перейти за покликанням , ONAFT4Ref, Citethisforme).

5.2. Основні принципи роботи з бібліографічними менеджерами (переваги та недоліки Mendeley та EndNote).

5.3. Створення та організація власної бібліотеки Mendeley.

5.4. Mendeley як менеджер формування посилань та списку використаних джерел у наукових роботах (інтеграція з текстовим редактором

 1. Організація культурно-масової роботи бібліотеки.

6.1. Проєкти бібліотеки: Зелена бібліотека, Зустріч з цікавими людьми, Промоція читання, Цифрова освіта: партнер програми Дія.

6.2. Виставкова діяльність: у приміщеннях бібліотеки та віртуально.

6.3. Екскурсійна та музейна діяльність.

6.4. Культурно-масова робота зі студентами: квести, ігри, еко-заходи.

6.5. Інтерактивні інструменти роботи з аудиторією. 

 1. Проєктний менеджмент в бібліотеці: від ідеї до втілення.

7.1. Пошук грантових можливостей.

7.2. Укладання проєктної заявки.

7.3.Управління проєктом, організація командної роботи.

 1. Бібліотека у соціальних мережах: робота з контентом та аналітика.

8.1. Роль соціальних мереж у бібліотечному просторі.

8.2. Найпопулярніші соціальні мережі.

8.3. Як знайти свою цільову аудиторію?

8.4. Як створювати якісний контент? З чого почати?

8.5. Брендбук СумДУ і навіщо він потрібен.

8.6.  Універсальний графічний онлайн-редактор Canva.

8.7. Аналітика створеного контенту.

 • володіти сучасними техніками здійснення відбору, аналізу, оцінки, систематизації, моніторингу, організації, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах;
 • розуміти особливості використання методів систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;
 • вміти використовувати сучасні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;
 • знати особливості впровадження інноваційних технологій спрямованих  на підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотечних установ;
 • вміти підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації;
 • вміти використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури;
 • розуміти особливості забезпечення запобігань порушення доброчесності та підвищення академічної культури