Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти

Формування професійних навичок з розбудови системи протидії і попередження булінгу та насильства у закладі освіти

Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Костенко Андріана Миколаївна – д.політ.н., доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій; Славко Анна Сергіївна – к.юрид.н., асистент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін; Сахно Крістіна Сергіївна – провідний фахівець кафедри психології, політології та соціокультурних технологій; Чернякова Аліна Вікторівна – к.пед.наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, заступник завідувача кафедри з міжнародної грантової діяльності; Горьковська Марина Вікторівна – інспектор сектору зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Сумській області.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вожатий
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник гуртка
 • Керівник секції
 • Методист
 • Музичний керівник
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Старший вожатий
 • Старший керівник
 • Старший майстер

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Розуміння передумов виникнення булінгу та вміння організовувати роботу з подолання та протидії булінгу і насильства у навчальном узакладі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Булінг: ознаки, види, прояви, протидія

    1.1 Основні форми та види булінгу.

    1.2 Передумови та причини виникнення булінгу.

    1.3 Особливості формування навичок протидії булінгу.

    1.4 Зарубіжний досвід попередження булінгу у закладах освіти та можливості його імплементації в Україні. 

    1.5 Нормативно-правове забезпечення протидії булінгу.

2. Кібербулінг та його особливості

    2.1 Форми, прояви, загрози та методи діагностики кібербулінгу.

    2.2 Способи правової протидії кібербулінгу. Відповідальність за кібербулінг.

3. Психологічні та соціально-педагогічні  підходи щодо боротьби з булінгом

    3.1 Діагностика булінгу: завдання, види та методи.

    3.2 Підходи до соціально-педагогічної профілактики булінгу у закладах освіти.

    3.3 Роль батьків у питаннях профілактики та протидії булінгу.

4. Організація роботи з розв’язання проблеми насильства у навчальному закладі

    4.1 Механізм взаємодії закладу освіти з правоохоронними органами. Алгоритм дій при виявленні булінгу.

    4.2 Навчально-виховні заходи з протидії булінгу.


 

 • знати форми  та прояви булінгу;
 • розуміти передумови виникнення булінгу;
 • знати засоби попередження булінгу у закладах освіти;
 • вміти організувати роботу з подолання та протидії насильства у навчальному закладі;
 • розуміти особливості алгоритму дій при виявленні булінгу;
 • вміти налагоджувати механізм взаємодії закладу освіти з правоохоронними органами;
 • планувати навчально-виховні заходи з протидії булінгу