Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг

Формування знань та навичок щодо просування освітніх послуг шляхом створення якісного контенту для web-сторінок, месенджерів та соціальних мереж

Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг

Розробники / розробниці програми:

Мінченко Марія Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу СумДУ, координатор проектів Маркетингового центру СумДУ

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання
 • Старший викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність формування знань та навичок щодо просування освітніх послуг шляхом створення якісного контенту для web-сторінок, месенджерів та соціальних мереж

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

11. Базові основи копірайтингу: коли треба починати використовувати?

1.1 Копірайтинг – сутність, основні завдання та принципи роботи.

1.2 Цільові напрямки роботи копірайтера та його відмінності від рерайту та постингу.

1.3 На чому побудована робота копірайтера. Фінансові аспекти робити: самому чи замовляти у когось.

2. Підготовчі роботи – перший крок до стабільного потоку підписників.

2.1 Шукаємо потенційних споживачів для свого контенту. 

2.2 Вибір каналів просування освітянських послуг: яку інформацію і де треба розміщувати.

2.3 Листування через e-mail: структура та його періодичність.

2.4 Як потрапляють в топ Google, Facebook, Instagram. 

3. Попрацюємо? Поетапна робота по створенню періодичного контенту. 

3.1 На якому етапі потрібен контент-план, і як з нього отримати максимум. Розбираємо на прикладі.

3.2 Написання тексту – на що звертаємо увагу.

3.3 Конструювання заголовку, або як назва може збільшити кількість переглядів.

3.4 Візуальне оформлення текстового контенту. 

4. Помилки треба виправити.

4.1 Використання лінгвістичних конструкцій, які допомагають збільшувати продажі.

4.2 Вичитування готової роботи: граматичні та синтаксичні підводні камені.

4.3 «Унікальність», «тошнотність», «заспамленість» та «вода» тексту. Топ-5 основних помилок, які просто ненавидять читачі

 • розуміти базові завдання та принципи копірайтингу для просування освітянських послуг;
 • уміти створювати інформаційний контент, який допомагає популяризувати спеціальність в соціальних мережах;
 • володіти сучасними технологіями щодо підготовки та розміщення текстового контенту на web-сторінках кафедр, інститутів чи інших структурних підрозділів Університету;
 • використовувати сучасні доробки формування візуального та текстового контенту для промоції освітянських послуг через найпопулярніші месенджери;
 • уміти застосовувати набуті знання по створенню, запуску та корегуванню контент-плану в межах просування освітянських послуг