Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації навчального процесу у дистанційній формі з використанням інструментів Microsoft Office 365

Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Дерев'янко Юрій Миколайович - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; Півень Андрій Григорович - начальник Центру комп’ютерних технологій Сумського державного університету; завідувач лабораторії мультимедійних технологій навчання; координатор стартап-центру СумДУ «New Generation»; координатор ресурсного центру Microsoft; адміністратор Office 365, Azure, Imagine Academy of SSU.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності
 • Керівник навчально-виробничої (навчальної) майстерні
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Старший керівник
 • Старший майстер
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Уміння застосовувати цифрові технології та інструменти для співпраці, спільного створення та розвитку цифрових ресурсів, знань і послуг та розуміння особливостей організації спільної роботи з документами Microsoft

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Застосування засобів Microsoft Word для організації  спільної роботи та контролю знань студентів.
 2. Застосування засобів Microsoft Excel для організації  спільної роботи та контролю знань студентів.
 3. Використання універсального цифрового блокноту Microsoft OneNote для створення та впорядкування навчального контенту.
 4. Використання інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища.
 • розуміти особливості організації спільної роботи з документами Microsoft;
 • вміти застосовувати засоби  Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів;
 • знати можливості та механізми використання універсального цифрового блокноту Microsoft OneNote для створення та впорядкування навчального контенту;
 • вміти використовувати інструмент Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища.