Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Медіаграмотність або чому вірити в сучасному інформаційному суспільстві

Формування знань, умінь і навичок, які дозволяють педагогічним та науково-педагогічним працівникам аналізувати, вибирати, використовувати, критично оцінювати медіапродукти різних сфер і жанрів

Медіаграмотність або чому вірити в сучасному інформаційному суспільстві

Розробники / розробниці програми:

Коваль Юлія Сергіївна – викладач кафедри журналістики та філології СумДУ, медіатренерка, член Національної спілки журналістів України, учасниця творчого колективу відеоблогерів «Backstage of Life», переможець Всеукраїнського конкурсу соціального відео «Я не для продажу», Всеукраїнського конкурсу відеопоезії «Костенкіана – 2020», Всеукраїнського конкурсу мотивуючих відео Міжнародного республіканського Інституту «Чому ми голосуємо»; Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Старший викладач
 • Художній керівник

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність використовувати сучасні системи масмедіа як засіб пошуку та збору необхідної інформації

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Дезінформація у сучасному інформаційному просторі.

   1.1 Маніпуляції та фейки у добу пост правди.

   1.2 Види медіа-маніпуляцій.

   1.3 Ознаки маніпулятивності контенту.

   1.4 Чому і навіщо поширюється дезінформація?

2. Усе, що треба знати про фейки.

   2.1 Види фейків: текстові, фотофейки, дипфейки.

   2.2 Фейкові експерти: «театр одного актора». 

   2.3 Що таке клікабельність і навіщо вона заголовкам?

3. Фейки у соціальних мережах.

   3.1 Тематика й особливості поширення фейків у Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.

   3.2 Фейк і Telegram: історія співіснування.

   3.3 Що таке інформаційний міф і в чому його загроза?

   3.4 Віртуальна симуляція – чи легко впізнати реальність?

4. «Обережно, фейк!»: вчимося фактчекінгу.

   4.1 Як розпізнати фейк та не потрапити на гачок дезінформації?

   4.2 Стандарти журналістики як показники якісного інформаційного продукту.

   4.3 Маніпуляції та фейки у період пандемії: виклики та загрози для суспільства

 • уміти використовувати сучасні системи масмедіа як засіб пошуку та збору необхідної інформації;
 • уміти свідомо сприймати інформацію, яка поширюється різноманітними комунікаційними каналами;
 • уміти аналізувати та критично оцінювати різножанрові повідомлення поширені медіресурсами та соціальними мережами; 
 • здатність розпізнавати якісний інформаційний продукт відповідно до стандартів журналістики