Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Copy: Фестиваль педагогічних ідей

виявлення сучасних методик розвитку і перспективних форм роботи педагогів, впровадження новітніх технологій в практику педагога, демонстрація авторських напрацювань та обмін досвідом між фахівцями в сфері дошкільної освіти, формування професійного інтересу у педагогів до проблеми виховання і навчання дітей дошкільників в умовах сьогодення і підвищення професійної майстерності працівників дошкільної освіти

Copy: Фестиваль педагогічних ідей

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Тренінговий центр "Академія талановитих керівників"

Розробники / розробниці програми:

Тренінговий центр «Академія талановитих керівників» ФОП Лимар Тетяна Сергіївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Методист
 • Музичний керівник
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Інше: отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності працівників дошкільних закладів.

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Мистецтво (музичне)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

-  Підвищення рівня практичної підготовки педагогів щодо питань виховання дошкільників в умовах сьогодення;
-  Знання авторських методичних розробок для розвитку ключових компетентностей дітей дошкільного віку;

- Вміння застосовувати в освітньому процесі інноваційні  методи навчання, які   б сприяли розвитку особистості, стійкому інтересу до навчання та засвоєння нових знань;

-  Вміння організовувати оптимальні  умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку;

-  Вміння застосовувати нові методи, прийоми, ігрові технології, які допоможуть зробити навчально-виховний процес більш ефективним та креативним.


 

Гаваї FEST – яскравий захід для невгамовних освітян!

Запрошуємо на Гаваї FEST :
Креативних керівників дошкільних закладів
Активних вихователів, педагогів, студентів
Дбайливих батьків дошкільнят


На Гаваї FESTі будьте готові до змін та несподіванок, незвичних завдань та активного відпочинку, адже

Гаваї FEST - це

 • Свято радості, добра, сил та сміливості бути вихователем
 • Інноваційний підхід до дошкільної освіти
 • Мільйон посмішок та гарних думок
 • Надихаючі майстер-класи і ще зовсім трішки навчання
 • Невщухаючі пісні та мелодії, анімації, ігри

Гаваї FEST - Надасть вам силу і мотивацію для роботи на весь наступний рік, АВЖЕЖ, якщо ви цього забажаєте!

 

Вас чекають:
Нові знання та практичний інструментарій для індивідуальної та групової роботи
Унікальні авторські програми та техніки
Психолого-логопедичні техніки в роботі з дітьми
Ігрові технології та їх застосування в освітній діяльності
Актуальні напрямки роботи та новинки в сфері дошкільної освіти
Секрети, фішки та ідеї від спікерів

 • 1 день заряду інформацією
 • 2 лінійки майстер-класів одночасно
 • 10 годин підвищення кваліфікації у сертифікаті
 • 12 спікерів з абсолютно різною тематикою виступів
 • 20 годин відео-записів всіх майстер-класі

На Фестивалі ОБІЦЯЄМО мінімум 20% ТЕОРІЇ і суцільну 80 % ПРАКТИКУ:


ПОГОВОРИМО про:

 • Основні ознаки дітей нового покоління та дієві інструменти роботи.
 • Синергію основних складових готовності дитини до школи
 • Різноманітність форм та методів роботи для захоплюючого навчанн
 • Ігрові технології та їх застосування у роботі з дітьми
 • Групові корекційні сенсомоторні заняття з елементами нейрокорекціі, ігрової терапії, сенсорної інтеграціі.

ПОГРАЄМО В:

 • Пальчикові ігри для розвитку дрібної моторики
 • Веселі та корисні ігри про сонце, дощ і вітер, про …
 • Авторські музичні пісні - ігри для оформлення занять
 • Сенсорні та нейрокорекційні ігри. 

   

ДІЗНАЄТЕСЯ:

 • Мікс розвивальних методик навчання дітей нового покоління
 • Ефективні методи навчання та творчі підходи в роботі з дошкільнятами
 • Музичні методики та системи розвитку
 • Організацію нестанлдартних свят та популярний формат КВЕСТу
 • Green- art- природний потенціал творчості в роботі з дітьми
 • Нестандартні методи для розвитку мовлення