Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Social Media Marketing: базовий курс викладача

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині позиціонування та просування освітніх послуг у соціальних мережах

Social Media Marketing: базовий курс викладача

Розробники / розробниці програми:

Росохата Анна Сергіївна – к.е.н., старший викладач кафедри маркетинг, практик зі стратегічного маркетингу та SMM; Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вожатий
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Консультант
 • Методист
 • Музичний керівник
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність завоювання лояльності цільової аудиторії шляхом спілкування з потенційними та фактичними клієнтами у соціальних мережах

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 1. Соціальні мережі як ефективний інструмент комунікацій викладача
  1. Особливості ведення соціальних мереж для викладача
  2. Види та класифікація соціальних мереж
  3. Користувачі соціальних мереж
  4. Визначення SMM-концепції
  5.  Визначення цілей SMM, формування кількісних показників (KPI) для просування у соціальних мережах
  6. Особливості використання соціальних мереж різними категоріями слухачів
 2. Формула успішного SMM для викладача
  1. Сегментування аудиторії та вибір цільових груп
  2. Вибір архетипу бренду викладача для сторінок соціальних мереж
  3. Сутність та цільове призначення контент-плану
  4. Комерціалізація сторінок викладача у соціальних мережах
  5. Налаштування і супровід рекламних кампаній,  налаштування та проведення таргетованої реклами для найбільш поширених соціальних мереж
 3. Візуальна та інтерактивна складові SMM викладача 
  1. Мудборд як елемент підготовки профіля 
  2. Візуальний контент-план
  3. Єдиний стиль візуального контенту 
  4. Автоматизація повідомлень у соціальних мережах 
  5. Проведення конкурсів і акцій в соціальних мережах
 4. Відеоконтент в соціальних мережах: від створення до просування 
  1. Відео, як інструмент залучення 
  2. Види відео-звернень та їхня тривалість 
  3. Прямі ефіри: особливості реалізації 
  4. Оформлення stories за допомогою вбудованих інструментів
  5. Аналіз результативності відеоконтенту: охоплення, перелистування, виходи
 • розуміти основні принципи завоювання лояльності цільової аудиторії шляхом спілкування з потенційними та фактичними клієнтами у соціальних мережах;
 • розуміти особливості ведення соціальних мереж у педагогічній взаємодії;
 • володіти навичками розробки та впровадження маркетингової стратегії у соціальних мережах;
 • уміти створювати візуальний контент для соціальних мереж;
 • уміти створювати та просувати відеоконтент у соціальних мережах