Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Inquiry based learning - навчання через відкриття

Знайомство з методом Іnquiry based learning (навчання на основі учнівських запитів) та можливостями впровадження його в освітній процес школи та дошкілля.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Уроки без мороки

Розробники / розробниці програми:

Тетяна Бойко, вчитель початкових класів НВК "Школа-гімназія-ліцей" № 10 м. Бердичева, вища кваліфікаційна категорія "учитель-методист", регіональна тренерка НУШ, освітня експертка.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Учасники та учасниці курсу отримають доступ до відеофайлів курсу та посилання на закриту групу у Facebook та Telegram, де буде надана супервізія та методична підтримка реалізації Inquiry based learning в закладах освіти.

Зміст програми практично-тренінгового курсу:

Модуль 1: Inquiry based learning - що це і з чим його “їдять”?

Модуль 2: Збираємо запити.

Модуль 3: Як? Де? І головне - коли?

Модуль 4: STEM - прийоми у Inquiry-based learning.

Модуль 5:  А що далі? 

Тестування.

Учасниці та учасники курсу ознайомляться із методом Іnquiry based learning (навчання на основі учнівських запитів) та можливостями впровадження його в освітній процес школи та дошкілля;

 • на практиці переконаються, що метод IBL має ряд переваг перед традиційними підходами;
 • прокачають навички організації групової та проектної роботи в освітніх закладах;
 • отримають методичну підтримку у розвитку загальних і професійних компетентностей;

По заверщенню навчання, після виконання тестових завдань, учасники та учасниці зможуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації.