Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Дослідження медіа

Обговорити багатоаспектність поняття медіа, формувати вміння використовувати стратегії дослідження медіа на уроках, розвивати критичне мислення. Розвиток компететностей вчителів початкової школи.

Дослідження медіа

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Тренінговий центр для освітян ГС "Освіторія"

Розробники / розробниці програми:

Большакова Інна Олексіївна - методистка Новопечерської школи, експертка ГС Освіторія, тренерка міжнародного проєкту "Читання і письмо для розвитку критичного мислення", співавторка онлайн курсу для батьків з медіаграмотності, авторка відеолекції "Досліджуємо медіа" онлайн курсу для вчителів НУШ, співавторка підручників НУШ.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Інноваційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Економіка
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Технології

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність

Модуль 1. 

Поняття медіа. Стислий огляд проблеми формування медіаграмотності учнів початкової школи. 


 

Модуль 2. 

Змістова лінія "Досліджуємо медіа" та її реалізація на уроках інтегрованих курсів "Українська мова" та "Я досліджую світ".


 

Модуль 3. 

Розгляд стратерій аналізу медіапродуктів.

Учасники:

 • аналізують поняття медіа, 
 • набувають навичок використання стратегій дослідження медіа на уроках у початковій школі, 
 • розвивають власне критичне мислення;
 • набувають здатності впроваджувати медіаграмотність як наскрізну лінію під час освітнього процесу.