Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Змішане навчання

Забезпечення професійного зростання, удосконалення науково-методичних умов для творчої діяльності, використовуючи набуті цінності, знання, вміння, навички і досвід у межах різних ситуацій фахової педагогічної підготовки, посилення практичної спрямованості за умови збереження фундаментальності професійної підготовки.

Змішане навчання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Тренінговий центр для освітян ГС "Освіторія"

Розробники / розробниці програми:

Гайдученко Юрій Олександрович - викладач української мови та літератури ТОВ "НВК "Новопечерська школа", 12 років викладання. Сертифікований учитель-експерт Microsoft, переможець ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель-новатор» (2016р.), фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2018.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Болгарська мова
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Кримськотатарська мова
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Технології
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

 

Модуль 1. 

Технологія Blended learning: особливості, переваги

та недоліки 


 

Модуль 2. 

"5 китів" змішаного навчання.


 

Модуль 3. 

Опануємо моделі змішаного: від теорії до повного

занурення в практику 

Модуль 4.  

Інструменти та "онлайн" родзинки для змішаного

навчання

 Знання й розуміння: 

 • концептуальних засад змішаного навчання; 
 • стратегій організації змішаного навчання; 
 • загального педагогічного потенціалу цифрових інструментів у змішаному навчанні.  

Уміння:

 • розробляти власну систему змішаного навчання; 
 • застосовувати цифрові інструменти у процесі змішаного навчання; 
 • конструювати навчальний процес із використанням сучасних цифрових технологій змішанго навачння.

Диспозиції (цінності, ставлення): 

 • усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й самореалізації,
 • цінність особистості;
 • готовність до впровадження інновацій, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • аналіз власної професійної практики.