Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Світло добра». Освітні проєкти за напрямком доброчинність та волонтерство

Програма підвищення кваліфікації для вчителів з метою набуття досвіду в оволодінні необхідними знаннями та практиками у створенні освітніх проєктів, спрямованих на благодійність.

«Світло добра». Освітні проєкти за напрямком доброчинність та волонтерство

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Старшова Світлана Костянтинівна

Розробники / розробниці програми:

Старшова Світлана Костянтинівна – вчителька початкових класів КЗ «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ст Якимівської селищної ради Запорізької області», магістриня педагогічної освіти, викладачка педагогіки і методики початкового навчання, кваліфікаційна категорія «вища». Саєнко Юлія Олександрівна – тренерка з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта / Педагогіка» спеціальністю «Початкова освіта»; асистентка кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; кандидатка педагогічних наук.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Природничі науки

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність

Учасники та учасниці курсу отримають доступ до технології створення проєктів.

 Бажаючі зможуть приєднатись до закритої групи у Facebook, де отримають методичну підтримку щодо впровадження  проектної діяльністі у закладі освіти за напрямком доброчинність та волонтерство . Індивідуальні консультації (за потребою) в Telegram.

Семінар «Як організувати проєктну діяльність у школі за напрямком доброчинність та волонтерство». (2 години)

Консультації (2 години)

Самостійна робота. Створення власного проєкту.(4 години)

Практичне заняття. Презентація проєктів. Обмін досвідом. Сертифікація. (2 години)

Програма підвищення кваліфікації для тих, хто прагне виховувати у молодого покоління бажання творити добрі справи на благо інших, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки

Протягом 10 годин програми ви зможете:
- дізнатись як організувати та впровадити в практику роботи школи проєкти за напрямком доброчинність та волонтерство; 
- перейняти досвід та практичні поради від тренерів;

-долучитись до проектів за програмою «Світло добра»;
- взяти участь у доброчинній акції.

Реалізація програми протягом тижня, по 2 години / день (орієнтовно з 18.00-20.00)