Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Громадська організація: від А до Я.

Метою програми є поглиблення теоретичних знань та здобуття практичних навичок з питань створення Громадської організації.

Громадська організація: від А до Я.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕНІКСИ

Розробники / розробниці програми:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕНІКСИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Інше: Формування педагогіки партнерства. Підвищення громадської активності.

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше

Цільові авдиторії:

 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Після реєстрації Громадської організації по бажанню учасників та учасниць курсу, буде здійснена додаткова консультація по виготовленню печатки та відкриттю банківського рахунку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Теоретичні основи створення громадських організацій згідно законодавства України. (5 годин)
 2. Практичні аспекти реєстрації громадських організацій. (5 годин)
 3. Додаткові індивідуальні консультації. (5 годин)
 1. Вивчення основ громадської діяльності.
 2. Підвищення громадської активності учасників та учасниць Програми.
 3. Реєстрація Громадської організації.

Програма розрахована на три етапи: перший етап - теоретичний, другий - практичний, третій - консультаційний. Кожен з учасників або учасниць курсу може самостійно обирати на якому етапі завершиться навчання.