Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Eco-education

Допомога у впровадженні в освітню теорію і практику вихователя/учителя/викладача сучасних понять і підходів щодо екологічного споживання, формуванні екологічної культури. Ознайомлення з навичками, потрібними для формування екологічного мислення. Їнтеграція екологічних проектів в предмети природничого циклу.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Турчин Валентина Олександрівна

Розробники / розробниці програми:

Турчин Валентина Олександрівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Екологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Географія
 • Екологія
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Консультування з питань екологічного споживання та впровадження екологічної освіти в навчальному закладі

Назва курсу: «Eco-education»

Інформація про лектора:

Автор курсу – Турчин Валентина Олександрівна

• вчителька хімії, біології, природознавстава Боярського академічного ліцею “Престиж”;

• еко-активістка

• авторка поетичних та прозових творів

Короткий опис курсу: 

Курс ознайомить вас з можливостями формування екологічного мисдення та екологічної свідомості. Допоможе в інтеграції екологічних проектів в предмети природничого циклу. 

Відео присвячені екологічним проблемам та шляхам їх вирішення, впровадженні екологічних звичок в повсякденне життя, містять інформацію про сучасті екологічні проекти, стартапи.

Мета курсу: допомога у впровадженні в освітню теорію і практику вихователя/учителя/викладача  сучасних понять і підходів щодо екологічного споживання, формуванні екологічної культури. Ознайомлення з навичками, потрібними для формування екологічного мислення. Їнтеграція екологічних проектів в предмети природничого циклу.

Зміст: пропонований курс містить теоретичну, практичну та контрольну частини.

Програма курсу

Вступне опитування

Модуль 1 Формуємо екомислення

1.1. Світ уже ніколи не буде таким, як був 

1.2. Екомислення

1.3. Усвідомлене споживання

1.4. Екологічна освіта 

1.5. Екологічність навчального закладу та екологічність управління

Проміжне тестування 

Модуль 2 Навколишнє середовище, антропогенний вплив

2.1. Цілі сталого розвитку. Освіта для сталого розвитку

2.2. Кліматичні зміни на планеті

2.3. Зелена енергетика, енергоефективність

2.4. Сільське господарство

2.5. Чисте повітря

2.6. Забруднення води

2.7. Екологічний слід

2.8. Сміття. Переробка відходів в Україні

2.9. Міжнародний досвід

Проміжне тестування 

Модуль 3 Ековчинки

3.1. Сортування та переробка сміття

3.2. Збереження води та енергії

3.3 Екодії

3.4. Здорове харчування

3.5. Грінвошинг

3.6. Мобільні додатки, які варто встановити

3.7. Фільми для перегляду, книги для прочитання

3.8. Екологічне маркування

Проміжне тестування 

Модуль 4 Життя в стилі «еко»

4.1. Екопроекти, стартапи та екобренди

4.2. Еконавчання та екоігри

4.3. Екологічні проекти у школі

4.4. Зелені заклади освіти

Проміжне тестування

Підсумкове тестування

Фінальне опитування

 

Розподіл часу для проходження курсу

● Перегляд записів – 10 годин

● Практичні завдання – 5 годин

● Проміжні та фінальне тестування – 5 години.

Тривалість/обсяг: 20 годин.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Вартість освітньої послуги: 100 грн.

Набуття навичок у впровадженні в освітню теорію і практику вихователя/учителя/викладача  сучасних понять і підходів щодо екологічного споживання, формування екологічної культури, екологічного мислення, інтеграція екологічних проектів в предмети природничого циклу.