Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вчитель вчителю: ефективна дистанційка в початковій школі

Ознайомимося із способами підготовки інтерактивних дидактичних матеріалів та їх використання в класі та дистанційно, а також набудемо навичок використання інструментів та сервісів для створення дистанційного освітнього середовища молодшого школяра.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Блізнякова Олена Анатоліївна

Розробники / розробниці програми:

Блізнякова Олена Анатоліївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

За потреби - індивідуальні/групові консультацій/майстер класи в онлайн режимі

Спільнота у Viber або Telegram

Доступ по матеріалів курсу та розробок учасників/учасниць курсу

 • Вступне заняття. 
 • Модуль 1. Як ефективно навчати та навчатися дистанційно: поняття та принципи
  • Нормативні вимоги до організації дистанційного навчання
  • Опановуємо навички дистанційного тьютора
  • Родина та онлайн-навчання
 • Модуль 2. Дистанційне навчання у "низькотехнологічному форматі": готуємо дидактичні матеріали
  • Успішне навчання в епоху цифрових технологій
  • Використання онлайн ресурсів на асинхронному занятті
  • Відеоматеріали у дистанційному форматі
  • Інтерактивні дидактичні матеріали для педагогів/батьків та дітей
 • Модуль 3. Практика ефективного навчання на відстані: методи та інструменти
  • Врахування вікових особливостей учнів при проєктуванні моделі дистанційного навчання
  • Навчальна комунікація з учнями під час дистанційного навчання
  • Мотивація учнів до навчання в дистанційному режимі
  • Особливості онлайн-уроку в початковій школі: конструюємо ZOOM-урок
 • Круглий стіл: презентуємо свої наробки
 • набули знань щодо використання безпечного освітнього цифрового середовища для організації та управління освітнім процесом під час дистанційного навчання, організації групової взаємодії, зворотного зв’язку, спільного створення електронних (цифрових) освітніх ресурсів;
 • сформували навичку добирати цифрові освітні ресурси та оцінювати їх ефективність для досягнення навчальних цілей відповідно до умов навчання, вікових особливостей, рівня підготовки та потреб учнів;
 • вдосконалили навички володіння сучасними технологіями створення мультимедійного контенту;
 • розглянули переваги та можливості використання інтерактивних навчальних матеріалів під час проведення офлайн- та онлайн-уроків
 • навчилися працювати із сервісами Canva та Liveworksheets для створення цікавих та корисних розробок
 • поглибили знання про переваги та можливості залучення робочих аркушів у освітній процес, набули навичок щодо підготовки таких матеріалів та їх використання в класі та дистанційно

Сертифікат підвищення кваліфікації видається після презентації власної розробки за матеріалами курсу.

Початок - за умови формування групи

Онлайн-заняття практичної частини - субота (або канікулярні дні)

Вебінари теоретичного змісту - після 17-00 (вівторок, четвер)

Навчальні відео - вільний графік здобувача/здобувачки

Кожен вже зрозумів: дистанційне навчання – це насамперед навчання. Тобто, в дистанційному режимі ми маємо провести дитину від сприйняття інформації до її розуміння, запам’ятовування та використання.

Ви можете сказати, що вже є он-лайн курси про інструменти дистанційного навчання. В чому ж  унікальність цього курсу?

Спробуйте першокласника залучити до ЗУМ-навчання без батьків. Або провести повноцінний онлайн урок у молодших школярів з урахуванням санітарних норм – тобто за 10-15 хвилин. Про це в існуючих курсах ми не зустрінемо.

А щоб в старшій школі педагоги не мали проблем під час ЗУМ-уроків чи вебквестів, до них мають прийти учні із сформованою цифровою грамотністю. Тож тепер педагоги початкової школи мають не тільки навчити буквам та числам, а й сформувати навички роботи з тими онлайн-сервісами, які в умовах дистанційного навчання заміняють певні функції вчителя. А з урахуванням віку нашої малечі, всьому цьому ми маємо також навчити і батьків: адже за часів свого шкільного життя вони взагалі з таким не стикалися.

Ми поєднаємо досягнення розвитку цифрових технологій з ігровою діяльністю, що притаманна учням початкової школи. Задіємо хмарні технології, ґаджети, мобільні застосунки і таким чином оновимо форми очної та дистанційної взаємодії.

І тоді, у методичних кейсах з’являться цифрові дидактичні матеріали, які, виходячи з технічних можливостей кожного конкретного класу, можна корегувати. А саме – інтерактивний конспект та розклад занять, кейс-урок та інтерактивний робочий аркуш. І звичайно блог вчителя – не тільки як інформаційна дошка чи методична шухлядка, а як платформа для дистанційного навчання.

Отже ми створимо такий цифровий ресурс для своїх уроків, який допоможе нам ефективно супроводжувати дистанційне навчання учнів.