Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Eco lifestyle

Ознайомлення з принципами екологічного споживання, екологічної освіти, формування екологічної культури

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Турчин Валентина Олександрівна

Розробники / розробниці програми:

Турчин Валентина Олександрівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Екологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Географія
 • Екологія
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Консультування з питань екологічного споживання 

Назва курсу: «Eco-education»

Інформація про лектора:

Автор курсу – Турчин Валентина Олександрівна

• вчителька хімії, біології, природознавстава Боярського академічного ліцею “Престиж”;

• еко-активістка

• авторка поетичних та прозових творів

Короткий опис вебінару: 

Вебінар ознайомить вас з можливостями формування екологічного мисдення та екологічної свідомості, занурить в тематику бережного ставлення до навколишнього середовища, цілей сталого розвитку, кліматичної кризи. 

 

Мета курсу: сформувати у слухачів екологічну культуру, допомогти у впровадженні екологічних звичнок в повсякденне життя та в викладацьку практику .

Зміст: пропонований вебінар містить теоретичну, практичну та тестову частини. 

Розподіл часу для проходження вебінару

● Перегляд вебінару – 2 годин

● Практичні завдання – 2 годин

● Тестування – 2 години.

Тривалість/обсяг: 6 годин.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Вартість освітньої послуги: 50 грн.

Набуття навичок у впровадженні в повсякденне життя та в педагогічну діяльність екологічного споживання, бережного ставлення до навколишнього середовища