Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

SMART-технології в професійній діяльності вчителя.

Надати інформаційну підтримку щодо SMART-освіти як нових можливостей, доцільності, своєчасності. Навчити працювати з інструментами, які необхідні кожному педагогу в сучасному світі.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Капустянчик Вікторія

Розробники / розробниці програми:

Капустянчик Вікторія Євгенівна ступінь вищої освіти магістр, спеціальність "Освітні, педагогічні науки"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: сучасні технології

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Доступний telegram-форум.

 

ВСТУП

SMART-освіта

 • теорія

Огляд освітніх ресурсів

 • інтерактивні презентації
 • інтерактивні ігри
 • інтерактивні уроки

Робота зі SMART-дошками

Телеграм - можливості

Розвинута інформаційно-комунікаційна компетентність

Підвищено рівень володіння ІТ

Розвинута рефлексивна компетентність

Після прохоження курсу, кожен учасник/учасниця зможе впевнено працювати з запропонованими онлайн-ресурсами, які стануть потужними інструментами у власній професійній діяльності кожного. 

При виконанні усіх домашніх завдань, кожен учасник/кожна учасниця отримає сертифікат про підвищення кваліфікації. 

Гарантовано отримає персональний планер.

БЛОКкількість годинДЗ
12рефлексія на спільнодошці
26рефлексія та практична робота
32рефлексія та практична робота
42рефлексія та практична робота