Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Урок розвитку критичного мислення в початковій школі

Поглибити знання слухачів з теорії розвитку критичного мислення учнів початкових класів, посилити методологічну підготовку слухачів, сформувати вміння проектувати урок розвитку критичного мислення у початковій школі.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Людмила Ряба

Розробники / розробниці програми:

Ряба Людмила Михайлівна. Вчителька початкових класів, тренерка освітніх програм, освіта вища, вища кваліфікаційна категорія

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Слухачі курсу отримують постійний доступ до навчальних матеріалів.Також слухачі мають можливість долучитися до закритої групи у Facebook, де отримувати постійну підтримку щодо впровадження технології розвитку критичного мислення.

Модуль 1. Вступ (2год.)

1.1 Що розуміють під критичним мисленням

1.2 Для чого людині потрібне критичне мислення

1.3 Особливості навчання критичного мислення

Модуль 2. Урок, що розвиває критичне мислення (4 год.)

2.1 Структура уроку розвитку критичного мислення

2.2 Використання на уроках різних типів запитань

2.3 Добір методів технології розвитку критичного мислення до уроку з урахуванням його теми та очікуваних результатів

Модуль 3. Методи технології розвитку критичного мислення (10год.)

3.1 Методи, які доцільно застосовувати у вступній частині уроку

3.2 Методи, які доцільно застосовувати у основній частині уроку

3.3 Методи, які доцільно застосовувати у підсумковій частині уроку

Модуль 4. Практикум (4год.)

4.1 Проєктуємо урок розвитку критичного мислення у початковій школі

Проходження курсу сприяє отриманню або поглибленню  знань і навичок з розвитку критичного мислення учнів початкових класів.

Слухачі курсу зможуть:

 • пояснювати, що таке критичне мислення, для чого воно потрібне кожній людині, особливості навчання критичного мислення;
 • виділяти  структурні частини уроку розвитку критичного мислення, набути первинного досвіду та  почати використовувати різні типи запитань та добирати доцільні методи до конкретного уроку, виходячи з його теми та очікуваних результатів;
 • опанувати методи теорії розвитку критичного мислення, застосовувати їх у відповідних структурних частинах уроку;
 • проектувати урок розвитку критичного мислення

 

 

 

Онлайн-курс складається з чотирьох навчальних модулів, проміжних тестів, самостійної практичної роботи, додаткових матеріалів, методичного посібника та фінального іспиту.

У кожній лекції на вас чекає відеоурок з різними методами та практичними матеріалами, а також додаються роздаткові матеріали в електронному форматі.

Для отримання сертифікату необхідно виконати не менше шістдесяти відсотків завдань.

Для проходження онлайн-курсу слухач самостійно планує свою навчальну діяльність, обирає час і темп навчання.