Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Чутливе вчителювання в умовах інформаційного суспільства

Сформувати знання про основні принципи чутливого вчителювання та навички використання онлайн-сервісів, мобільних застосунків для створення чутливого контенту, тайм-менеджменту для підвищення професійної ефективності педагогічних кадрів в умовах інформаційного суспільства.

Чутливе вчителювання в умовах інформаційного суспільства

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

НЕшкола чутливого вчителювання

Розробники / розробниці програми:

Пахомова Лідія Валеріївна - кандидатка педагогічних наук, тренерка, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, вчителька початкових класів Манченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Люботинської міської ради Харківської області. Рассказова Ольга Ігорівна - докторка педагогічних наук, професорка, завідувач кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, співорганізаторка просвітницького проєкту “Гендерний відкритий університет”. Єфімцева Ганна Геннадіївна - методистка ГО "ЕдКемп Україна", сертифікована експертка з недискримінації в освіті, членкиня предметної експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи Міністерства освіти і науки України, аспірантка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради. Анголенко Валентина Володимирівна - кандидатка педагогічних наук, психологиня, викладач кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, модераторка просвітницького проєкту “Гендерний відкритий університет”. Какадій Валентина Миколаївна - тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, членкиня предметної експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи Міністерства освіти і науки України, аспірантка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради. Кравченко Антон Валерійович - інженер з охорони праці та культури безпеки, аспірант кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • доступ до записів занять;
 • гайд по чутливому вчителюванню в інформаційному суспільстві;
 • презентаційні матеріали;
 • «Часівничок» – часозбережувальний планер в допомогу вчительству;
 • методичні рекомендації  та матеріали для самостійної роботи з курсу (з додатковими джерелами);
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   

Модуль 1. Чутливе вчителювання як умова успішної професійної діяльності педагога в інформаційному суспільстві (5 годин).

 1. Що таке чутливе вчителювання і навіщо воно потрібне ?
 2. Які принципи чутливого вчителювання прописані у новому професійному стандарті?
 3. Як розробити чутливий інформаційний контент для здобувачів і надавачів освітніх послуг?

Модуль 2. Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій з позицій чутливого підходу в освіті (5 годин).

 1. Які цифрові та інформаційно-комунікативні технології можна використовувати для забезпечення чутливого вчителювання?
 2. Які інноваційні лайфхаки інформаційного суспільства доречно опанувати сучасному педагогу?
 3. Навички роботи з якими онлайн-сервісами можна застосовувати для забезпечення недискримінаційного підходу в освіті?

Модуль 3. Технології тайм-менеджменту в допомогу чутливому вчительству (5 годин).

 1. Як досягти успіху у вирішенні складних  професійних завдань?
 2. Які  мобільні застосунки для тайм-менеджменту використовувати?
 3. Як економити час, працюючи з великими обсягами інформації щодня?

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • знатимуть основні принципи чутливого вчителювання;
 • опанують лайфхаки інформаційного суспільства для чутливого вчительства;
 • удосконалять навички використання онлайн-сервісів, мобільних застосунків для створення чутливого контенту;
 • здобудуть навички тайм-менеджменту для підвищення професійної ефективності в умовах інформаційного суспільства.

 

Дата

Модуль

Спікери

01.10.2021Модуль 1. Чутливе вчителювання як умова успішної професійної діяльності педагога в інформаційному суспільствіРассказова Ольга       Єфімцева Ганна
02.10.2021Модуль 2. Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій з позицій чутливого підходу в освітіПахомова Лідія
Анголенко Валентина
03.10.2021 Модуль 3. Технології тайм-менеджменту в допомогу чутливому вчительствуКакадій Валентина
Кравченко Антон