Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Едьютейнмент: віртуальний медіатренер у форматі 3D

Мета - у процесі розважального навчання побудувати інтерактивне віртуальне освітнє середовище у форматі 3D з ефектом присутності для опанування основ медіаграмотності та підготовки онлайн-тренерів для віртуального простору MozillaHub

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Світлана Ізбаш

Розробники / розробниці програми:

кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри психології і педагогіки НА НГУ, сертифікована тренерка з медіаграмотності Світлана Ізбаш

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність
 • Інше: Медіаграмотність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: медіаграмотність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Передбачено консультація для групи 2 години.

Індивідуальні консультації (за домовленістю)

Учасникам надаєтся супровід у вигляді інструкцй по роботі у віртуальному освітньому просторі MozillaHub та на онлайн-платформах

 

Модуль 1. Вступ до віртуального тренінгу (екскурсіія віртуальним простором MozillaHub, знайомство, правила групи, очікування від тренінгу)

Модуль 2. Інструменти MozillaHub для взаємодії у віртуальному просторі

Модуль 3. Технологія занурення у віртуальну освітню реальність (на прикладі виконання навчальних завдань з медіаграмотності, створених на онлайн-платформах)

3.1.. Медіаграмотність в цифрову епоху 

3.2. Виклики цифрового простору (пропаганда, маніпуляція, дезінформація, фейки) та способи запобігання їх впливу.

Модуль 4. Методика розробки навчальних завдань з медаграмотності на онлайн-платформах Ganially, Storyjamper, Miro, Padlet, Mentimeter, Whiteboardchat та розміщення їх у MozillaHub

В результаті учасники отримають знання, уміння та навички: 

 • специфіки роботи онлайн-тренера у віртуальному освітньому просторі MozillaHub;
 • опанування онлайн-тренером базововими інструментами для взаємодії у віртуальному просторі MozillaHub
 • використання різних способів дотримання інформаційної гігієни;
 • розпізнавання викликів цифрового простору;
 • застосовування правил запобігання впливу неякісного контенту;
 • розробка навчальних завдань з медіаграмотності на онлайн-платформах Ganially, Storyjamper, Miro, Padlet, Mentimeter, Whiteboardchat та їх розміщення у віртуальному простірі MozillaHub

Що таке "едьютейнмент"?

Едьютейнмент є гібридним поняттям англійського походження (edutainment), яке було отримано за допомогою злиття двох англійських слів – «education» (навчання) та «entertainment» (розвага) і перекладене українською мовою як «навчання розвагою» або донесення певної важливої ідеї, що дозволяє учасникам навчання у ситуації реального вибору діяти самостійно, спираючись на власний попередній досвід.

Учасники самі перетворюють навчальну діяльність за допомогою ігрових ситуацій віртуальної реальності у нову дидактичну цілісність.

Особливість едьютейнменту полягає в тому, що він відновлює несвідомі механізми навчання та не зводиться ні до навчальної діяльності (в її звичайному розумінні), ні до ігрової діяльності (у звичайному розумінні), а пропонує сучасне рішення проблеми організації освітнього процесу для дорослих через практичне втілення інноваційних педагогічних ідей, що спонукають кожного дорослого учасника отримати задоволення від самого процесу навчання.

Ян Ванг (Yan Wang), професор університету Маккуорі (Австралія), вважає, що головна мета «едьютейнменту» в тому, що він допомагає урізноманітнити процес отримання знань розвагою, тобто теорія змішується з освітніми цілями і засобами, життєвими цінностями та дає можливість «уявлення досвіду і розваг через творення».

В нашому стартапі ми використовуємо термін "едьютейнмент" як розважальна освіта, що означає застосування різноманіття методів навчання: притчі, сторітеллінги, меми, відеоролики, синквейни, ігри, квести тощо, які реалізуються на онлайн-платформах та передбачають спільну взаємодію та занурене спілкування на віртуальному майданчику у форматі 3D.

Як працює віртуальне навчання у форматі 3D?

Всіх учасників нашого стартапу ми запросимо на соціальну VR-платформу MozillaHub, яка працює у будь-якому браузері користувачів.

Учасники зможуть переглядати відео, презентації, об'єднуватися у групи та переміщуватися у будь-яке місце простору, переходити з групи в групу (на відміну від Zoom, де учасники знаходяться тільки в тих групах, в які їх долучив організатор зустрічі) та бачити інших учасників у просторі, підходити до будь-якого учасника для індивідуальної бесіди (інші на відстані не будуть чути індивідуальних розмов).

MozillaHub дозволяє легко контактувати з іншими користувачами та обмінюватися зображеннями, відео, 3D-моделями і навіть більше.

MozillaHub - це відкрите джерело, що налаштовується відповідно потреб проведення тренінгу. Кожен учасник може вибрати, як представити себе, завантаживши власний аватар у форматі 3D. Завдяки просторовому звуку можна спілкуватися з усіма разом або розділятися на менші групи, як і при особистій зустрічі.

MozillaHub - це ПРОРИВ В ОСВІТІ, найсучасніший формат віртуального навчання у форматі 3D, який дозволяє спілкуватися з іншими віддалено як у звичайному житті! Це чудовий спосіб об'єднати спільноту відповідального вчительства у віртуальному просторі та проводити не тільки онлайн-тренінги, але й масові заходи за технологією занурення у віртуальну освітню реальність.

Долучайтеся до РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЇ!

Для ефективного виконання програми необхідний доступ до високошвидкісного інтернету

Не допускається робота через мобільні телефони! 

Комп'ютер або ноутбук має відповідати таким потужностям: 

ОЗУ 8 Гб, процесор 2,3 GHz

Академічні можливості: освітні, педагогічні

Професійні можливості: медіаграмотність, розробник навчальних завдань на освітніх онлайн-платформах; онлайн-тренер віртуального простору MozillaHub