Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Створюємо Instagram-сторінку історичного діяча: майстер-клас для вчителів історії

Мета курсу розкрити дидактичний потенціал соціальних мереж; показити шляхи їх інтеграції в освітній процес через розробку Instagram-профілів історичних діячів; подолати упередження щодо соціальних мереж.

Створюємо Instagram-сторінку історичного діяча: майстер-клас для вчителів історії

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

8 аудиторія суспільних дисциплін

Розробники / розробниці програми:

Перейти за покликанням

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Зарубіжна література
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Українська література

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Спілкування учасників у спільній групі.

Доступ до матеріалів на Google-диску.

Модуль 1. Дидактичний потенціал соціальних мереж. 

Обґрунтування інтеграції соціальних мереж в освітній процес. Чому Instagram? Приклади історичних освітніх акаунтів в Instagram. Підбір тем з курсу історії в старшій школі, при вивченні яких доцільно створювати Instagram-профілі історичних діячів. Інструктаж щодо завантаження Instagram на телефон та комп’ютер.

Модуль 2. Instagram з нуля. 

Як заповнити профіль в Instagram: нік, аватарка, опис? Як писати пости? Як створювати і використовувати хештеги? Як оформити сторіс? Вимоги до оформлення Instagram-сторінки історичного діяча. Створення аккаунту історичного діяча.

Модуль 3. Оцінювання роботи учнів/студентів в Instagram. 

Критерії оцінювання. Instagram опитування та вікторини.

 • удосконалено цифрову компетентність
 • розширено фахові методики викладання предмету (історія /  українська література / зарубіжна література)
 • опановано функціонал Instagram, навички формування сторінок історичних діячів

Сертифікат отримують учасники, які створили Instagram-сторінку історичного діяча

Програма передбачає спільні онлайн зустрічі  та індивідуальні консультації за домовленістю протягом двох тижнів.