Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цифрові інструменти на уроках біології та природознавства

Мета курсу. Демонстрація через серію практичних завдань можливостей застосування цифрових інструментів на уроках біології та природознавства. Вдосконалення цифрових та професійних компетентностей необхідних для ефективної роботи в умовах очного та дистанційного навчання: -організація колективної взаємодії та співпраці на уроках біології та природознавства із застосуванням додатків Google; -використання навчального сайта вчителя для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу; -створення та використання інтерактивних плакатів для організації групової роботи на уроках біології та природознавства; - додавання створених власних відеоматеріалів на YouTube канал.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Грабітченко Тетяна Вікторівна

Розробники / розробниці програми:

Грабітченко Тетяна Вікторівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Екологія
 • Природничі науки
 • Природознавство

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Програма

Модуль 1 Створюємо навчальний сайт вчителя природознавства та біології.

Модуль 2 Застосовуємо  додатки Google для дистанційної взаємодії  та співпраці на очних  уроках біології.  .

Модуль 3 Створюємо YouTube канал, записуємо відео в YouTube Студії.

Модуль 4 Записуємо скрінкасти для уроків біології та природознавства.

Модуль5 Створюємо та використовуємо  інтерактивні плакати для організації групової роботи..

Модуль 6 Використовуємо дошку Padlet для організації виставок та організації спільної роботи.

 • сформовано цифрову компетентність щодо використання навчального сайта вчителя для налагодження  взаємодії між учасниками освітнього процесу
 • розвинуто здатність ефективно  використовувати та створювати інтерактивні плакати для організації групової роботи на уроках біології та природознавства
 • удосконалені навички використання додатків Google для організації колективної взаємодії на уроках біології та природознавства
 • підвищено рівень вміння створювати  власні навчальні відеоматеріали.

Навчальні заняття курсу проходять у середовищі Google Classroom.

Для успішного проходження курсу потрібен персональний комп’ютер (ноутбук, планшет, смартфон) з підключенням до мережі Інтернет, веб-браузер Google Chrome.

Учасники курсу із різними рівнями навичок використання ІКТ, працюючи з навчальними відео, зможуть успішно впоратись із запропонованими завданнями. 

Учасники курсу отримають  ефективний зворотній зв'язок налаштований  через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних повідомлень до кожного завдання в системі Google Classroom.