Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Пишемо разом

Надихнути на письмо, допомогти побороти страх "чистого аркуша", опанувати навички перефразування, резюмування, навчитися дотримуватися правил академічної доброчесності. І зробити це в атмосфері підтримки та довіри!

Пишемо разом

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Студія письма

Розробники / розробниці програми:

Галина Калужна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • група підтримки у соціальній мережі
 • організація регулярних груп письма
 • доступ до допоміжних онлайн-ресурсів

Писати - це згрубша думати на папері, Це організація думок у письмовій формі. Важливо пам'ятати, що ваша письмова робота - це процес, а не лише продукт, тому редагування та переписування -  це природна і обов'язкова частина письма.

Курс допоможе вам структуровано викладати свої думки на папері під час написання есе або іншого твору українською мовою.

Курс дистанційний, проводиться на платформі Moodle та складається з чотирьох тижнів. Він містить матеріали для опрацювання, включає індивідуальну та командну роботу. Також учасникам та учасницям пропонується вести журнал, базуючись на додаткових матеріалах. Це додатково допоможе розвинути звичку писати.

Тиждень 1. Розмірковуємо про письмо та плануємо

Страх “чистого аркуша”. Мозковий штурм та деякі види мозкового штурму (вільне письмо, мапа думок тощо). Обирання теми та її звуження. Написання заголовку. Створення плану. Додаткове читання: Який ти тип письменника чи письменниці?

Тиждень 2. Перший чорновик. Академічна доброчесність

Структура письмової роботи. Подання першого чорновика. Розмова про академічну доброчесність. Практикування навичок перефразування та резюмування. Додаткове читання: Сховане на видноті

Тиждень 3. Переписуємо і покращуємо свою роботу. Як знайти правильні слова? 

Надання зворотного звязку з використанням галочкового списку.    Опрацювання коментарів рецензента чи рецензентки. Розмова про вибір слів. Підготовка другого чорновика письмового твору. Додаткове читання: Висловлювання про письмо. Знайдіть своє улюблене!

Тиждень 4. Фіналізуємо роботу! Відточуємо майстерність: граматика і пунктуація

Найпопулярніші стилі цитування та посилання (APA, MLA тощо). Типові граматичні помилки, що зустрічаються у письмі. Пунктуація. Надання зворотного зв'язку тьютором/тьюторкою. Оформлення та презентація фінального варіанту вашого письмового завдання, 

 

 

 


 

 • підсумкова робота
 • покращення навичок письма
 • оволодіння навичками академічної доброчесності
 • розвиток звички писати