Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Творча майстерність викладача

Сприяти розвитку потреби вчитися впродовж всього життя; Мотивація до креативного та творчого підходу в освіті.

Творча майстерність викладача

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Коленченко Олена Анатоліївна

Розробники / розробниці програми:

Коленченко Олена Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" ЧОР

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Біологія і екологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей

Модуль 1. Портрет сучасного вчителя.

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності викладача: етапна рефлексія.

Модуль 3. Творчість - як основа креативної продуктивної діяльності.

Модуль 4. Встигати за світом: чому важливо вчитися впродовж життя.

Радість від навчання і творчої співпраці,мотивація на успіх,  удосконалення педагогічної майстерності, осучаснення освітнього процесу.