Eng

Творча майстерність викладача

Сприяти розвитку потреби вчитися впродовж всього життя; Мотивація до креативного та творчого підходу в освіті.

Подати заявку
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Коленченко Олена Анатоліївна
Розробники / розробниці програми: Коленченко Олена Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" ЧОР
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Біологія
 • Біологія і екологія
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей

Модуль 1. Портрет сучасного вчителя.

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності викладача: етапна рефлексія.

Модуль 3. Творчість - як основа креативної продуктивної діяльності.

Модуль 4. Встигати за світом: чому важливо вчитися впродовж життя.

Радість від навчання і творчої співпраці,мотивація на успіх,  удосконалення педагогічної майстерності, осучаснення освітнього процесу.