Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Діджитал уроки 2.0.

Мета - поглибити знання педагогів та педагогинь у напрямку діджиталізації. Використання таких інструментів як Canva, Renderforest, I love PDF та інші, за допомогою методів опрацювати моделі змішаного навчання. У ерзультаті кожен та кожна створять свій урок з використанням щонайменше 5-ти ресурсів з програми навчння.

Діджитал уроки 2.0.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Думишинець Олександр Вікторович

Розробники / розробниці програми:

Думишинець Олександр Вікторович

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Географія
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Природничі науки
 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Реєстрація на платформах. 
Опанування ресурсів програми та створення цифрового контенту для проведення діджитал уроків. 
Зміна та редагування документів у форматі PDF.
Створення інтерактивних презентацій та анімаційних мультфільмів. 

Опанують навички використування платформ для створення цифрового контенту. Поглиблять знання з роботи з документами у форматі PDF. Сформують вміння створювати інтерактивний цифровий контент та анімаційні навчальні відео.