Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практичний онлайн курс : «Впровадження навичок критичного мислення в освітній процес» створений на основі оригінального курсу «Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture» .

Надати учасникам гайд, який допоможе на практиці імплементувати навички критичного мислення в освітній процес з глибоким розумінням теми та практичними навичками в реалізації.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Ремез Інна Василівна

Розробники / розробниці програми:

Ремез Інна Василівна - вчителька англійської мови КЗО "СШ№21" ДМР, вчитель-методист, Фулбрайтівська стипендіатка 2021 ( Fulbright TEA Program Media Literacy ), випускниця програми академічних обмінів Відділу преси, освіти та культури Посольства США 2019 ( Курс " Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting),топ 50 за версією Teachers Innovation Cup, спікерка EdCamp.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика і астрономія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

МОДУЛІ

Модуль 1. Вступ.

1.Робота  з сервісами  Google Classroom та Padlet . (45хв)

2.Діагностичний тест.(30хв)

4.Давайте познайомимось! (45хв)

5.Я і мій клас.(45хв)

6. Глибина рефлексії.(45хв)

7. Власний погляд.(45хв)

8.Зустріч в Meet. (45хв)

Модуль 2 . Критичне мислення.

1.Огляд: критичне мислення. (45хв)

2.Визначення критичного мислення. (60хв)

3.Дискусія про активне слухання та читання. (60хв)

4.Колесо ідентичності. (60хв)

5.Тест: Що таке критичне мислення? (30хв)

6.Зустріч в Meet. (45хв)

Модуль 3 . Каскадування нових знань.

1.Каскадування нових знань. (45хв)

2.Візуалізація та інтерпретація. (45хв)

3.Емоційний інтелект. (45хв)

4.Поговори з колегою.(45хв)

5.Культурні «гулі» .  Міжкультурна комунікація. (45хв)

6.Тест: Візуалізація та інтерпретація.(30хв)

7.Зустріч в Meet. (45хв)

• Модуль 4 . Планування уроків.

1.Як спланувати урок. Цілі. Етапи. (45хв)

2.Елементи критичного мислення на уроці . (45хв)

3.Наскрізнілінії. Культурологічні аспекти.(45хв)

 4.План уроку. (60хв)

5.Відгук про план уроку колеги.(60хв)

6.Зустріч в Meet. (45хв)

Модуль 5 . Аналіз планів уроків.

1.Планування уроків. (60хв)

2.Диференціація.(45хв)

3.Аналіз власного плану уроку. Складності та досягнення.(60хв)

4.Фідбек та корекція плану уроку. Фінальний варіант плану уроку.(60хв)

5.Запис аудіофайлу на ресурсі Vocaroo.(30хв)

6.Зустріч в Meet. (45хв)

Модуль6. Викладання.

1.Проведення уроку.(45хв)

2.Написання есе про проведений урок.(45хв)

3. Поради колегам. (45хв)

4.Вчительський форум.(45хв)

 6.Обмін думками про проведений урок.(45хв)

 7.Фінальна рефлексія.(30хв)

8.Зустріч в Meet. (45хв)

До кінця шеститижневого курсу учасники отримають:

 - розширене розуміння досвіду навчання та його елементів,   здатність до викладання міжкультурної компетентності та навчання критичному мисленню ,навичкам активного слухання та співпереживання;

 -створені  плани уроків, які інтегрують наскрізні лінії та критичне мислення;

 -обміркований  зміст уроків та  їх критичний  самоаналіз.

 

Матеріали курсу базуються на оригінальних ресурсах курсу «Інтеграція навичок критичного мислення в дослідженні культури », що надається програмою World Learning як частина програми American English AE E Teacher Program яка спонсорується Державним департаментом США а адмініструється FHI 360 Онлайн
курс являє собою практичне завдання по каскадуванню знань на місцевому рівні випускницею програми академічних обмінів

Тема даного курсу є дуже важливою, адже розвиток критичного мислення сприяє набуттю вмінь ставити та розв’язувати завдання, що наразі в добу інтелектуалізації праці є одним з актуальних питань.

Головне завдання, яке має поставити собі кожен сучасний вчитель – навчити критично мислити, а отже, розв’язувати неординарні, креативні, складні завдання, мислити самостійно та працювати в команді, чути думку оточуючих та бути почутим, тобто розвивати мислення вищого порядку, яке називається критичним мисленням і саме цей курс призначений для розв'язання цього завдання.

Проблема , яку вирішуватимуть  учасники курсу- виховання  особистості, здатної розв’язувати проблемні завдання, використовуючи різні методи, сполучаючи вже отримані знання та досвід з новою інформацією на уроках та у позашкільній діяльності.

Матеріали курсу містять:

матеріали для опрацювання,

відео контент,

тестові завдання,

творчі завдання,

дискусійні завдання,

командні завдання,

онлайн сервіси для використання.

Модуль 1. Вступ.

 01.11-07.11.2021

Модуль 2 . Критичне мислення.

  08.11-14.11.2021

Модуль 3 . Каскадування нових знань.

   15.11-21.11.2021

• Модуль 4 . Планування уроків.

22.11-28.11.2021

Модуль 5 . Аналіз планів уроків.

29.11-05.12.2021

Модуль6. Викладання.

06.12-12.12.2021