Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Copy: Практичний онлайн курс : «Впровадження навичок критичного мислення в освітній процес» створений на основі оригінального курсу «Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture» .

Надати учасникам гайд, який допоможе на практиці імплементувати навички критичного мислення в освітній процес з глибоким розумінням теми та практичними навичками в реалізації.

Copy: Практичний онлайн курс : «Впровадження навичок критичного мислення в освітній процес» створений на основі оригінального курсу «Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture» .

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Ремез Інна Василівна

Розробники / розробниці програми:

Ремез Інна Василівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Всі навчальні предмети

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

МОДУЛІ

Модуль 1. Вступ.

Робота  з сервісом GoogleClassroom. Діагностичний тест.Давайте познайомимось! Я і мій клас. Глибина рефлексії. Власний погляд.

Модуль 2 . Критичне мислення.

Огляд: критичне мислення. Визначення критичного мислення. Дискусія про активне слухання та читання. Колесо ідентичності. Тест: Що таке критичнемислення?

Модуль 3 . Каскадування нових знань.

Каскадування нових знань. Візуалізація та інтерпретація. Емоційний інтелект. Поговори з колегою. Культурні «гулі» .  Міжкультурна комунікація. Тест: Візуалізація та інтерпретація

• Модуль 4 . Планування уроків.

Як спланувати урок. Цілі. Етапи. Елементи критичного мислення на уроці. Наскрізнілінії. Культурологічні аспекти. План уроку. Відгук про план уроку колеги.

Модуль 5 . Аналіз планів уроків.

Планування уроків. Диференціація.

Аналіз власного плану уроку. Складності та досягнення.

Фідбек та корекція плану уроку. Фінальний варіант плану уроку.

Запис аудіо файлу на ресурсі Vocaroo.

Модуль6. Викладання.

Проведення уроку. Написання есе про проведений урок. Поради колегам. Вчительський форум. Обмін думками про проведений урок. Фінальна рефлексія

До кінця шеститижневого курсу учасники зможуть:

 -розвинути розширене розуміння досвіду навчання та його елементів,   здатність до викладання міжкультурної компетентності та навчання критичному мисленню ,навичкам активного слухання та співпереживання;

 -створити плани уроків, які інтегрують наскрізні лінії та критичне мислення;

 -поміркувати над змістом уроків та критично проаналізувати  їх.

Тема даного курсу є дуже важливою, адже розвиток критичного мислення сприяє набуттю вмінь ставити та розв’язувати завдання, що наразі в добу інтелектуалізації праці є одним з актуальних питань.

Головне завдання, яке має поставити собі кожен сучасний вчитель – навчити критично мислити, а отже, розв’язувати неординарні, креативні, складні завдання, мислити самостійно та працювати в команді, чути думку оточуючих та бути почутим, тобто розвивати мислення вищого порядку, яке називається критичним мисленням і саме цей курс призначений для розв'язання цього завдання.

Проблема , яку вирішуватимуть  учасники курсу- виховання  особистості, здатної розв’язувати проблемні завдання, використовуючи різні методи, сполучаючи вже отримані знання та досвід з новою інформацією на уроках та у позашкільній діяльності.

Матеріали курсу містять:

матеріали для опрацювання,

відео контент,

тестові завдання,

творчі завдання,

дискусійні завдання,

командні завдання,

онлайн сервіси для використання.

Модуль 1. Вступ.

 01.11-07.11.2021

Модуль 2 . Критичне мислення.

  08.11-14.11.2021

Модуль 3 . Каскадування нових знань.

   15.11-21.11.2021

• Модуль 4 . Планування уроків.

22.11-28.11.2021

Модуль 5 . Аналіз планів уроків.

29.11-05.12.2021

Модуль6. Викладання.

06.12-12.12.2021