Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Алгоритми і програми доступною мовою (для вчителів-гуманітаріїв та вчителів початкової школи)

Для тих, хто хоче навчати майбутніх програмістів. А також для всіх хто не знайомий з програмуванням, але хоче зрозуміти його природу.

Алгоритми і програми доступною мовою (для вчителів-гуманітаріїв та вчителів початкової школи)

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Огданський Сергій Васильович

Розробники / розробниці програми:

Огданський Сергій Васильович

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

Модуль 1

Що передує вивченню програмування

Чому програмісти "довго думають"?

Навчальні середовища: Перейти за покликанням , Algorithm City, Scratch, Перейти за покликанням

Путівник мовами програмування. Найпопулярніші мови програмування

Середовища розробки

Модуль 2

Введення і виведення інформації

Алгоритми. Їх графічне зображення

Алгоритмічні структури: послідовна, розгалуження, цикли

Змінні

Модуль 3

Помилки і їх опрацювання

Тестування і налагодження програм

Основні професії у програмуванні

Мобільні додатки для вивчення кодування: SoloLearn, Самоучитель Html/CSS, PyDroid3, Tynker.

Знаннєва складова:

 • основи алгоритмізації
 • основи програмування
 • сучасні інструменти навчання програмуванню

Уміння:

 • створення базових алгоритмічних конструкцій
 • вводити і виводити дані засобами середовища Scratch
 • створення простих програм засобами середовища Scratch

Виконання практичних завдань вимагає наявності робочого ПК/ноутбука з доступом до інтернету