Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Методологія коучингу у вищій освіті та старшій школі

Опанування викладачами закладів вищої освіти та вчителями старших класів методології коучингу за стандартами ICF та формування навичок її ефективного застосування як інструмента підвищення якості освітньої діяльності й успішності здобувачів освіти, а також розвитку їх загальних навичок, відповідно до професійного стандарту “Викладачі закладів вищої освіти”, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №610 від 23.03.2021

Методологія коучингу у вищій освіті та старшій школі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія коучингової компетентності

Розробники / розробниці програми:

Гриненко Сергій Олександрович, завідувач кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, доцент, професійний коуч⠀ Орловська Руслана Володимирівна, професійний сертифікований коуч за стандартами Міжнародної федерації коучингу ICF, у професії з 2013 року, авторка та тренерка освітніх програм, консультант освітніх проєктів з впровадження коучингового підходу, засновниця Академії коучингової компетентності

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Інше: Коучингова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Інше: Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Коучингова компетентність. Методи і способи ефективної комунікації

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань, умінь та навичок.
 • Коучинговий супровід за замовленням.

Зміст програми

Вебінари

Самостійна робота

 Модуль 1. Інтродукція. Методологія ефективної комунікації  2-
1Блок 1. Ефективна комунікація як засіб підвищення якості освіти 2-
 Модуль 2. Базис. Зміст коучингових компетентностей та їх застосування в освітньому процесі 8-
2Блок 2. Фундамент2-
3Блок 3. Спільне створення відносин2-
4Блок 4. Ефективна комунікація2-
5Блок 5. Сприяння навчанню та зростанню2-
 Модуль 3. Практикум. Організація викладацької роботи на основі коучингових компетентностей 69
6Блок 6. Розробка структури заняття і планування порядку подачі матеріалу. Опрацювання навчального матеріалу під час заняття, стимуляція дискусії і самостійної думки студента23
7Блок 7. Зворотній зв’язок і оцінювання під час заняття та за результатами перевірки виконаних завдань23
8Блок 8. Консультування з  навчальної дисципліни. Індивідуальний супровід студента (наставництво, менторство)23
 Модуль 4. Інтеграція. Розробка власної системи викладання 23
9Блок 9. Презентація своєї системи викладання. Питання , відповіді.23
  1812
 • сформовано знання про коучинг як методологію ефективної комунікації та її роль в умовах студентоцентрованого навчання;
 • сформовано розуміння змісту коучингових компетентностей і способів їх застосовування в освітньому процесі;
 • вироблено уміння застосовувати коучингові компетентності для здійснення основних  елементів викладацької роботи (планування і проведення занять, оцінювання, консультування, індивідуальний супровід студента);
 • розроблено систему викладання, засновану на коучинговому підході.

1.  Основна цільова авдиторія програми - викладачі закладів вищої освіти, У той же час вона може бути корисною вчителям старших класів з точки зору зостосування підходів і формування освітнього середовища, яке допоможе учням гармонійно адаптуватись до умов навчання у статусі студента.  

2. Сертифікат видається за умови виконання такиих компонентів програми:

 1. Особиста участь не менш як на 6 вебінарах.
 2. Виконання всіх завдань для самостійної роботи
 3. Розробка і презентація своєї системи викладання.

Загальна тривалість програми 5 тижнів. Всього - 9 занять.

Заняття проходять у форматі онлайн вебінарів (ВЕБ) по 2 рази на тиждень у вечірній час (18 годин).

4 заняття передбачаюь  виконання завдань під час самостійної роботи  (СР) за індивідуальним графіком, який самостійно визначають особи, що навчаються (12 годин).

 

Навчальні 

тижні

ПнВтСрЧтПтСбВЕБСР
Тиждень 1

29.11.21

19.00-21.00

  

02.12.21

19.00-21.00

  4-
Тиждень 2

06.12.21

19.00-21.00

  

09.12.21

19.00-21.00

  4-
Тиждень 3

13.12.21

19.00-21.00

  

16.12.21

19.00-21.00

  43
Тиждень 4

20.12.21

19.00-21.00

  

23.12.21

19.00-21.00

  46
Тиждень 5

27.12.21

19.00-21.00

     23