Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕВІРЕНИЙ ПРАКТИКОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

1. Надати учителям літератури гайд для впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах вивчення художнього твору і створення ефективного освітнього середовища в умовах очної, змішаної або дистанційної освіти. 2. Розвинути навички партнерської взаємодії учасників освітнього процесу. 3. Підвищити предметно-методичну (А2) та інформаційно-цифрову (А3) компетентність учителя літератури згідно сучасного Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства №2736 від 23.12.2020).

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Удовиченко Лариса Миколаївна

Розробники / розробниці програми:

Алла Кириленко, Лариса Удовиченко

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дуальна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Зарубіжна література
 • Українська література

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

Обмін досвідом у рамках конференції “Літературний процес…” у Київському університеті імені Бориса Грінченка

 

№ п/пТемаЛекції

Практичні

заняття

Самостійна

робота

Усього
1.Інформаційні технології в сучасній літературній освіті: міфи і реальність2  2
2.1-й крок у вивченні художнього твору: швидко й ефективно готуємо учнів до сприйняття тексту з використанням сучасних інструментів 224
3.2-й крок у вивченні художнього твору: як інформаційні технології допомагають стимулювати читання тексту 224
4.3-й крок у вивченні художнього твору. Виявлення первинної читацької інтерпретації з використанням соціальних мереж 224
5.4-й крок у вивченні художнього твору. Ефективні інструменти для аналізу тексту в самостійній і груповій роботі 224
6.5-й крок у вивченні художнього твору. Сучасний інструментарій для розвитку навичок аргументувати та формувати власні ідеї 224
7.6-й крок у вивченні художнього твору. Креативність, оригінальність та ініціативність: якими інструментами розвивати життєво важливі навички 224
8.Презентація результатів професійного розвитку. Дискусійна платформа  33
9.Сертифікація  11
10.Разом:2121630
 1. Підвищення предметно-методичної (А2) та інформаційно-цифрової (А3) компетентностей учителя літератури згідно сучасного Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства №2736 від 23.12.2020).
 2. Розвиток навичок партнерської взаємодії учасників освітнього процесу.
 3. Розробка власного гайду для впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах вивчення художнього твору і створення ефективного освітнього середовища в умовах очної, змішаної або дистанційної освіти.

Виконання практичних завдань вимагає наявності робочого ПК/ноутбука з доступом до інтернету.

Матеріали курсу містять:

 • теоретичні матеріали,
 • відео контент,
 • тестові завдання,
 • творчі завдання,
 • дискусійні завдання,
 • командні завдання,
 • онлайн сервіси для використання.

 

Упродовж навчального року

Участь у створенні навчальних посібників для закладів загальної середньої освіти.