Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітній діяльності

формування цифрової компетентності керівних і педагогічних кадрів щодо створення інтерактивних аркушів та плакатів.

Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітній діяльності

Розробники / розробниці програми:

Богданова Ольга, Захар Ольга

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Зміст навчанняКількість годинОсвітній продукт
Тема 1. Вступ. Створення демонстраційних інтерактивних плакатів
Класифікація інтерактивних плакатів та аркушів. Інтерактивний плакат, віртуальна дошка2

Слухач знає поняття “інтерактивні засоби навчання”, “інтерактивні аркуші”, “інтерактивні плакати”, “віртуальні дошки”;

розрізняє інтерактивні плакати та інтерактивні аркуші за їх функціональними можливостями

Створення демонстраційних інтерактивних плакатів засобами ThingLink, Перейти за покликанням 4

Слухач знає основні етапи створення демонстраційних інтерактивних плакатів;

уміє класифікувати інтерактивні плакати за їх наповненням та структурою; створювати інтерактивні плакати засобами ThingLink та Перейти за покликанням ;

розрізняє основні об’єкти інтерактивного плаката

Тема 2. Інтерактивні плакати для створення шкільних газет та малювання
Створення шкільних газет за допомогою сервісу Canva3

Слухач знає основні етапи створення шкільних газет;

уміє створювати шкільні газети засобами Canva, використовуючи різні шаблони;

розрізняє основні об’єкти віртуальної шкільної газети

Створення спільних зображень за допомогою сервісу Jamboard3

Слухач знає основні етапи створення спільних зображень за допомогою інтерактивних онлайн-дошок;

уміє організовувати спільну роботу над зображенням засобами Jamboard для навчального предмета;

розрізняє основні об’єкти онлан-дошки для малювання

Тема 3. Інтерактивні аркуші
Створення інтерактивних зошитів та аркушів засобами Liveworksheets3

Слухач знає основні етапи створення інтерактивних аркушів та зошитів засобами Liveworksheets;

уміє створювати шаблони та інтерактивні аркуші на основі створених шаблонів засобами Liveworksheets;

розрізняє основні об’єкти інтерактивного аркуша, створеного засобами Liveworksheets

Створення інтерактивних аркушів засобами WIZER3

Слухач знає основні етапи створення інтерактивних аркушів та зошитів засобами WIZER;

уміє створювати інтерактивні аркуші засобами WIZER;

розрізняє основні об’єкти інтерактивного аркуша, створеного засобами WIZER

Тема 4. Онлайн-дошки для збереження нотаток та організації спільної роботи з різноманітним контентом
Організація спільної роботи учнів за допомогою віртуальної онлайн-дошки. Розміщення матеріалів на онлайн-дошці у сервісі  Conceptboard3

Слухач знає основні етапи організації спільної роботи за допомогою онлайн-дошки;

уміє створювати інтерактивні онлайн-дошки засобами Conceptboard;

розрізняє основні об’єкти онлайн-дошки, створеного засобами Conceptboard

Організація спільної роботи та розміщення матеріалів на онлайн-дошці у сервісі  Miro3

Слухач знає основні етапи організації спільної роботи за допомогою онлайн-дошки, створеної засобами Miro;

уміє створювати інтерактивні онлайн-дошки засобами Miro;

розрізняє основні об’єкти онлайн-дошки, створеного засобами Miro

Тема 5. Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітньому процесі. Підсумок
Використання інтерактивних аркушів і плакатів на уроках та в якості домашнього завдання: переваги та ризики. Планування діяльності учнів. 4

Слухач знає переваги та ризики використання інтерактивних аркушів, плакатів, віртуальних дошок;

уміє планувати діяльність учнів за допомогою інтерактивних аркушів, плакатів, віртуальних дошок;

розрізняє інструменти для організації навчання на уроці, в якості домашнього завдання, для дистанційного навчання

Підсумковий тест. Анкета учасника курсу2

Слухач знає технології створення інтерактивних аркушів та плакатів за допомогою різних онлайн-ресурсів;

уміє використовувати розроблені засоби в освітньому процесі;

володіє різними онлайн-інструментами для створення інтерактивних аркушів та плакатів

Всього30 год 

Знання: 

 • класифікації інтерактивних аркушів та плакатів;
 • технології створення інтерактивних аркушів та плакатів за допомогою різних онлайн-ресурсів;

Уміння (навички):

 • створювати інтерактивні аркуші та плакати;
 • використовувати різні онлайн-інструменти для створення інтерактивних аркушів та плакатів;
 • використовувати розроблені засоби в освітньому процесі