Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2/2021 Інноваційність у педагогічній професії: розвиток природничо-математичної компетентності, національна платформа професійного зростання, творчі можливості спільноти

Формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи в умовах дистанційного навчання, мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання, підвищення професійної компетентності вчительства з питань забезпечення високого рівня природничо-математичної освіти.

Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2/2021 Інноваційність у педагогічній професії: розвиток природничо-математичної компетентності, національна платформа професійного зростання, творчі можливості спільноти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна», Громадська служба миру – GIZ Україна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше: дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Математика (Геометрія)
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Зміст програми підвищення кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2/2021 Інноваційність у педагогічній професії: розвиток природничо-математичної компетентності, національна платформа професійного зростання, творчі можливості спільноти передбачає тематичні лекції за розкладом. Проводиться упродовж одного дня - 21.04.2021.

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у плануванні 
та організації освітнього процесу в карантинних та післякарантинних умовах; ознайомляться з ефективними шляхами модернізації природничо-математичної освіти у контексті компетентнісного підходу в Новій українській школі; вчитимуться використовувати онлайн-вправи на уроках природничого циклу; дізнаються про варіанти моделювання біологічних систем і процесів під час навчання; дізнаються, як використовувати програму GeoGebra під час уроків геометрії; удосконалять навички застосування практик здоров’язбереження, попередження та подолання стресу й професійного вигоряння; покращать навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp» ГО «ЕдКемп Україна» видає 
2 типи документів:

 • посвідка про участь,
 • сертифікат про підвищення кваліфікації. 

Посвідка про участь – документ, що встановлює факт участі педагогічного / науково-педагогічного працівника у програмі підвищення кваліфікації, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання), видається усім учасникам й учасницям 
без сертифікаційного внеску та містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; назва програми підвищення кваліфікації (події); організатори програми підвищення кваліфікації (події); дата та місце видачі.

Сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує результати навчання педагогічного / науково-педагогічного працівника за програмою підвищення кваліфікації, має унікальний реєстраційний номер, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання) та видається тільки тим учасникам й учасницям, які заповнили підсумкову рефлексійну форму, направили відділу управління якістю організації підтвердження про надання сертифікаційного внеску та аналіз чиїх відповідей засвідчив високий рівень.

Сертифікат про підвищення кваліфікації містить таку інформацію: унікальний реєстраційний номер (обліковий запис), прізвище, ім’я 
та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС; дата та місце видачі; опис досягнутих результатів навчання; повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – громадська організація «ЕдКемп Україна».

Невід’ємною частиною сертифіката про підвищення кваліфікації є додаток «Персональний перелік активностей», 
до якого педагогічним / науково-педагогічним працівником вноситься перелік відвіданих ним / нею сесій / елементів програми підвищення кваліфікації. Без цього додатка сертифікат про підвищення кваліфікації недійсний. Додаток без сертифіката про підвищення кваліфікації недійсний.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2/2021 Інноваційність у педагогічній професії: розвиток природничо-математичної компетентності, національна платформа професійного зростання, творчі можливості спільноти» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.

Відкриття. Усесвітній день творчості та інноваційної діяльності | Олександр Елькін, Олена Масалітіна, EdCamp Ukraine | АВДИТОРІЯ #1
Співчуття та доброта до себе. Практики майндфулнес та програми СЕЕН | Поліна Березюк, кураторка програм 
для вчительства, інструкторка майндфулнес Центру розвитку навичок усвідомленості і емоційного інтелекту «Mindspot» | АВДИТОРІЯ #1
Перерва
Як зацікавлювати математикою: погляд жінки в науці | Катерина Терлецька, завідувачка лабораторії математичних наук Національного центру «Мала академія наук України», докторка фізико-математичних наук, переможниця премії L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» – 2019 | АВДИТОРІЯ #1
Руханка | Міла Захарова, EdCamp Ukraine | АВДИТОРІЯ #1
Учительський досвід | три паралельні сесії практикинь
Сесія 1 – (Не)складна біологія: формуємо розуміння засобами моделювання | Галина Ягенська, вчителька біології у Луцькій гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області | АВДИТОРІЯ #1
Сесія 2 – Використання онлайн-ресурсів на уроках природничого циклу | Юлія Болотіна, вчителька біології 
у Харківському приватному ліцеї «Школа "Ранок"» Харківської області | ЛАБОРАТОРНА #2
Сесія 3 – Магічна геометрія, або запрошую до GeoGebra! | Віта Ярова, вчителька математики у професійно-технічному училищі № 38 смт. Голованівськ | ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА #3
Перерва
Мовна ПідКЛЮЧка | Олена Масалітіна, EdCamp Ukraine | АВДИТОРІЯ #1
Творчі можливості спільноти | Олег Марущенко, EdCamp Ukraine, Лала Зінкевич, керівниця проєкту «Трамплін 
до рівності», UNFPA Україна, Світлана Осауленко, керівниця відділу залучення та розвитку програми «Навчай 
для України», Дмитро Заєць, викладач та куратор Публічної програми ХША | АВДИТОРІЯ #1
Національна платформа професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay. Мій освітній компаньйон»: перерізаємо стрічку та розказуємо, як працює | Любомира Мандзій, заступниця Міністра освіти і науки України, Вадим Карандій, директор Українського інституту розвитку освіти, Олександр Елькін,Олена Масалітіна, EdCamp Ukraine | АВДИТОРІЯ #1
Закриття | Олександр Елькін, Олена Масалітіна, EdCamp Ukraine | АВДИТОРІЯ #1