Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #5/2021 Гідність, права, здоров‘я у Новій українській школі

Формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи в умовах дистанційного навчання, мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання, підвищення професійної компетентності вчительства з питань забезпечення високого рівня з прав людини, сексуальної освіти, доброчесної культури, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті, а також життєвої стійкості та профілактики професійного вигоряння.

Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #5/2021 Гідність, права, здоров‘я у Новій українській школі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна», Громадська служба миру – GIZ Україна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Історія України
 • Основи здоров’я
 • Правознавство
 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Зміст програми підвищення кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #5/2021 Гідність, права, здоров‘я у Новій українській школі передбачає тематичні лекції за розкладом. Проводиться упродовж одного дня - 28.10.2021.

Розклад події у PDF-форматі ось тут Перейти за покликанням (доступ буде відкрито 19.10.2021 р.).

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у плануванні та організації освітнього процесу в карантинних та післякарантинних умовах; ознайомляться з особливостями проведення Усесвітнього Дня Гідності у своєму закладі освіти; розглянуть питання імплементації Державного стандарту базової середньої освіти; ознайомляться із можливістю приєднатися до міжнародного проєкту Edumus; вчитимуться упроваджувати сексуальну освіту для безпеки та здоров'я дітей; дізнаються як формувати доброчесніть і клієнтський досвід у закладах освіти;  удосконалять навички застосування практик здоров’язбереження, попередження та подолання стресу й професійного вигоряння; покращать навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp» ГО «ЕдКемп Україна» видає 
2 типи документів:

 • посвідка про участь (видається поза межами платформи, на основі відповідей І частини підсумкової рефлексійної форми),
 • сертифікат про підвищення кваліфікації (генерується на платформі, зберігається в користувацькому архіві).

Посвідка про участь – документ, що встановлює факт участі педагогічного / науково-педагогічного працівника у програмі підвищення кваліфікації, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання), видається усім учасникам й учасницям 
без сертифікаційного внеску та містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; назва програми підвищення кваліфікації (події); організатори програми підвищення кваліфікації (події); дата та місце видачі.

Сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує результати навчання педагогічного / науково-педагогічного працівника за програмою підвищення кваліфікації, має унікальний реєстраційний номер, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання) та видається тільки тим учасникам й учасницям, які заповнили підсумкову рефлексійну форму, направили відділу управління якістю організації підтвердження про надання сертифікаційного внеску та аналіз чиїх відповідей засвідчив високий рівень.

Сертифікат про підвищення кваліфікації містить таку інформацію: унікальний реєстраційний номер (обліковий запис), прізвище, ім’я 
та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС; дата та місце видачі; опис досягнутих результатів навчання; повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – громадська організація «ЕдКемп Україна».

Невід’ємною частиною сертифіката про підвищення кваліфікації є додаток «Персональний перелік активностей», 
до якого педагогічним / науково-педагогічним працівником вноситься перелік відвіданих ним / нею сесій / елементів програми підвищення кваліфікації. Без цього додатка сертифікат про підвищення кваліфікації недійсний. Додаток без сертифіката про підвищення кваліфікації недійсний.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #5/2021 Гідність, права, здоров‘я у Новій українській школі» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.

У програмі: 

1. Дорожня карта імплементації Державного стандарту базової середньої освіти з Лілією Гриневич (11:40 – 12:20).

2. Паралель освітянського досвіду (12:35 – 13:20) – сесії про сексуальну освіту в школах, те, як поєднати професіоналів неосвітньої сфери з освітніми закладами за допомогою однієї платформи, а також про менеджмент клієнтського досвіду..

3. Бібліотечка з Володимиром Карповим і видавництвом Vivat, маємо для Вас книжкові подарунки (13:30 – 14:00).

4. Мовна ПідКЛЮЧка з Оленою Масалітіною (14:00 – 14:20).

5. Творчі можливості спільноти (14:20 – 15:20):

- посібник «Уроки доброти: ідеї та поради на навчальний рік», 

проєкт «Довідник безбар’єрності»,

старт реєстрації на  VII Міжнаціональну (не)конференцію EdCamp Ukraine 2021.

6. Здоров’я у Новій українській школі із Катериною Булавіновою.

7. Орієнтаційний вебінар та оновлені інструменти для організації і проведення Всесвітнього Дня Гідності 2021 «Як провести Всесвітній День Гідності у своєму закладі освіти» (з 16:20 до 18:20). Зверніть увагу, що набір волонтерок і волонтерів на проведення Дня Гідності ми відкриємо додатково.

8. ЕКоЗміни з Олександром Елькіним і Сергієм Колебошиним (18:30 – 19:10).