Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вебквест як елемент едьютейнмент - технології

Забезпечення професійного зростання, удосконалення науково-методичних умов для творчої діяльності вчителя через використання сучасних доступних платформ для створення та застосування навчальних "кімнатних" квестів.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Школа наукової творчості "За крок до майбутнього"

Розробники / розробниці програми:

Корост Альона Валеріївна, вчителька математики Котелевської гімназії №1 імені С.А. Ковпака, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "вчитель - методист".

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Матеріали будуть корисними для педагогів різних спеціальностей.

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Консультаційна підтримка через меседжери:

 Телеграм ,   група  “Курси підвищення кваліфікації” Перейти за покликанням

Вайбер , група  “Курси підвищення кваліфікації”       Перейти за покликанням

Матеріали курсу знаходяться за посиланням:  учительська гімназії у класрумі Перейти за покликанням

№п/пЗміст  тренінгуЧасПримітки 
1.Вступне слово заступника директора з навчальної роботи Сальник О.І. “Професійні компетентності сучасного вчителя”20 хв.ZOOM, початок о 10: 00
2.Пізнавальна гра  “Термінологічне печиво”20 хв.ZOOM
3. Едьютейнмент. Види едьютейнмент-технологій.20 хв.ZOOM
4.Створення квест- кімнати за допомогою Learnis.25 хвZOOM
5.Нові можливості - сюрпризи від “Всеосвіти”20хвZOOM
6.Рефлексія (робота в групах)15 хвZOOM
7. Консультації та самостійна робота “Мій вебквест”1,5 годТворча робота у застосунку Learnis, або на сайті “Всеосвіта”

Учасниками і учасницями:

 • опановано нові педагогічні терміни та суть нової технології -  едьютейнмент;
 • набуто практичних навичок роботи з конструктором “кімнатних” квестів -  засобів реалізації  едьютейнменту в освітньому процесі;
 • отримано нові цифрові навички;
 • розвинено інноваційну компетентність шляхом виконання творчого завдання;
 • здійснено рефлексію власної освітньої траекторії.

Сертифікат видається за умови успішного виконання завдання самостійної роботи. 

 

№п/пПлан роботи Термін виконанняМісце виконання
 1.  
Онлайн-тренінг26.10.2021 о 10:00Платформа  ZOOM
      2.Консультації27-28.10. 2021 з 9:00 по 12:00Через соц мережі: Вайбер чи Телеграм, або на базі кабінетів інформатики ЗО Котелевська гімназія №1
      3.   Самостійна робота 26.10-01.11.2021Освітній сервіс Learnis, сайт “Всеосвіта”.
     4. Видача сертифікатів З 01-15.11. 2021Автор курсу

За результатами виконання програми курсів, учасники отримують сертифікат про підвищення кваліфікації (3,5 год)