Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вебінар. Проєкти на уроках української

Мета курсу: навчити педагогів ефективно організовувати проєктне навчання на уроках української мови та читання у початковій школі або на уроках української мови у середній школі.

Вебінар. Проєкти на уроках української

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Методична служба "Світич"

Розробники / розробниці програми:

Ганна Остапенко - авторка підручників для НУШ, співавторка курсу "Навчання суспільної доброчесності в початоковій школі", методистка альтернативної школи "Соняшник", головна редакторка журналу "Джміль", тьютор.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник гуртка
 • Керівник навчально-виробничої (навчальної) майстерні
 • Керівник секції
 • Керівник студії
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Культорганізатор
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Щоби найефективніше впроваджувати проєкти на уроках української, долучайтеся до наших тренінгів та практикумів.

Перейти за покликанням

Перейти за покликанням

Перейти за покликанням

Вебінар “Проєкти на уроках української”

Модуль 1. 

11.01.2022 (вівторок), 16:00-18:00

Навчання мови у проєктній діяльності

Чому варто запровадити проєкти на уроках української мови? Чим це допоможе вчителю та учням? Чи це не надто складно? Чи справді у проєктній діяльності можна дати учням міцні знання мови?

Модуль 2.

12.01.2022 (середа), 16:00-18:00

Види проєктів

Як організувати дієві індивідуальні та групові проєкти? Яку продукцію можуть створювати учні на уроках української мови? Які переваги кожного виду проєктів? Які складності можуть виникнути під час впровадження? Як їх уникнути чи подолати?

Модуль 3.

13.01.2022 (четвер), 16:00-18:00

Етапи реалізації проєкту 

З чого почати? Як запропонувати проєкт учням? Як вдало об'єднати команди? Як підтримувати учнів під час роботи над проєктом? Що робити, якщо діти “не витягують” проєкт? Де знайти авдиторію, якій презентувати проєкт? Як провести ефектну презентацію? Як завершити проєкт? Як провести рефлексію такої діяльності?

Вебінар “Проєкти на уроках української” є першим етапом цілісного курсу, який складається також із тренінгу та практикуму.

Але може бути пройдений окремо.

Вчителі захочуть та зможуть організувати проєктну діляьність на своїх уроках української мови.

Вебінар та тренінги можуть бути проведені для вчителів окремого навчального закладу на його території. Для цього подавайте заявку, а ведуча зателефонує вам, аби узгодити дати.