Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Елементи теорії розв'язання винахідницьких задач – дієвий інструмент розвитку креативності

Познайомити учасників і учасниць практикуму з елементами технології "теорія розв'язання винахідницьких задач", її засобами, методами та прийомами, які можна застосувати для розвитку креативності учнівства. Формувати вміння та навички адаптувати стратегії розвитку креативності до своєї практичної діяльності та впевнено використовувати отримані знання та практичні вміння у освітньому процесі початкової школи та/або дошкільному закладі. "Прокачати" власну креативність.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Тетяна Бойко, вчитель початкових класів НВК "Школа-гімназія-ліцей" № 10 м. Бердичева, вища кваліфікаційна категорія, "учитель-методист", освітня експертка, тренерка НУШ

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Проєктувальна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі

Учасники і учасниці програми підвищення кваліфікації отримають доступ до закритої групи у Facebook, де, за потреби, отримають супервізію та методичну підтримку від авторки та ведучої програми. 

Учасницькому колу за запитом буде надана інформаційно-методична підтримка щодо адаптації та впровадження елементів теорії розв'язання винахідницьких задач до освітнього процесу.

1. “Чарівна паличка” для розвитку soft skills (м'яких навичок) ( 1 година) 

 • дивергентне та конвергентне мислення;
 • загадкові друдли;
 • наскрізні вміння НУШ;
 • психологічна інерція.

2. Розв’язування відкритих винахідницьких задач (2 години)

 • алгоритм розв’язування винахідницьких задач;
 • ідеальний кінцевий результат та відкриті творчі задачі;
 • розв’язання протиріч;
 • як? де? і коли?

3. Адаптація інструментарію теорії розв'язання винахідницьких задач до освітнього процесу (2 години) 

 • деякі методи та прийоми із досвіду запровадження теорії розв'язання винахідницьких задач;
 • вправи на розвиток творчої уяви;
 • прийоми фантазування за Джанні Родарі.

4. Самостійна робота (1 година)

5. Креативне письмо (2 години) 

 • складання загадок;
 • есе, казки, вірші та небилиці;
 • творчі завдання для роботи з картиною;
 • оцінювання творчих робіт учнів.

6. Самостійна робота (1 година)

7. Сертифікаційна робота (1 година) 

Ознайомлення учасників і учасниць програми підвищення кваліфікації з практичним досвідом застосування теорії розв'язання винахідницьких задач, різноманітних методів та прийомів, які можна застосувати в освітньому процесі; підвищення компетентності педагогів з питань розвитку у дітей молодшого шкільного віку творчої уяви і креативності; розуміння учасницьким колом принципів інтеграції елементів теорії розв'язання винахідницьких задач в будь-який навчальний предмет.

ДатаЗміст програмиКількість годинВид діяльності
19.01“Чарівна паличка” для розвитку soft skills (м'яких навичок).1 годПрактична робота
21.01Розв’язування відкритих винахідницьких задач.

 

2 год

Практична робота
26.01
28.01Адаптація інструментарію теорії розв'язання винахідницьких задач до освітнього процесу.

 

2 год

Практична робота
02.02

 

04.02

Відпрацювання навичок використання вправ з елементами  теорії розв'язання винахідницьких задач.

 

1 год

Самостійна робота
09.02 Креативне письмо.2 годПрактична робота
11.02.

 

16.02

Відпрацювання навичок використання вправ з елементами  теорії розв'язання винахідницьких задач.

 

1 год

Самостійна робота
18.02Сертифікаційна робота (презентація напрацьованих практичних завдань).

 

1 год

Сертифікація