Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Smart-урок: проєктування, корисності для проведення, оцінювання

розвиток загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної організації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, у тому числі в умовах карантину; розвиток інформаційно-цифрової та проєктної компетентності учительства; уміння управляти освітнім процесом та налагодження партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу

Smart-урок: проєктування, корисності для проведення, оцінювання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Зима Наталія Володимирівна, вчитель хімії технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами міста Хмельницького імені Артема Мазура. Спеціаліст вищої категорії. Вчитель-методист. Кращий вчитель хімії за версією Global Teacher Prize 2020 Координаторка регіональних (не)конференцій для шкільних педагогів міні-EdCamp Хмельницький (2017, 2018, 2021); Керівник обласної авторської творчої майстерні «Системно-діяльнісний підхід при вивченні хімії». Тренерка дистанційного курсу для вчителів хімії «Дисперсні системи» на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018) Тренерка навчально-тренувальних зборів із питань підготовки учасників Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2016, 2017, 2018) Спікерка регіональних (не)конференцій EdCamp 2018, 2019,2020, 2021 Авторка вебінарів на всеукраїнських освітніх порталах Майстриня гри «Світ Громад» з 2018 р. Тренерка підліткової програми з фінансово грамотності з 2019 р. Тренерка з використання антикорупційних інструментів в освіті з 2020 р

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Математична компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Математика
 • Позашкільна освіта
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Курс буде проходити у форматі ZOOM-вебінарів з додатковими сесіями запитань-відповідей. Учасники/ці матимуть можливість отримати індивідуальні консультації із авторкою курсу. Протягом всього курсу буде здіснюватися постійне інформування учасників/ць через офіційний телеграм-канал і можливість спілкуватися у телеграм-чаті. Учасники\ці отримають додаткові маетріали (робочі зошити, чек-листи та ін.), які вони зможуть ефективно впроваджувати у свою професійну діяльність.

Курс складається з чотирьох модулів, які об’єднані єдиною наскрізною лінією у напрямку створення ефективного уроку з використанням smart-технології.

У першому модулі розкрито особливості використання smart-технології при вивчені педметів природничо-матиматичного циклу.  (3 години).

Другий модуль присвячено створенню плана-проєкту уроку/циклу уроків/курсу (7 годин).

У третьому модулі презентується бібліотека корисностей для проведення уроку в smart-технології та  практично опрацьовуються інструменти з неї  (7 годин).

У четвертому модулі розглядаються інструменти формувального та традиційного оцінювання ( 7 годин).

Консультація (4 години).

Сертифікація (2 години).

У результаті успішного завершення курсу учасники отримають наступні навички:

 • Поглиблять знання щодо використання smart-технології при вивчені предметів природничо-математичного циклу.
 • Створять план-проєкт уроку в smart-технології
 • Навчаться використовувати інструменти з бібліотеки корисностей.
 • Закріплять вміння використовувати інструменти формувального та традиційного оцінювання