Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цифрова компетентність сучасного вчителя

Дистанційний курс «Цифрова компетентність сучасного вчителя» розроблено з метою організації навчання вчителів новим інформаційним технологіям, залученню інтернет-ресурсів до викладання шкільних предметів. Дистанційний курс спрямований на реалізацію наступних завдань: Розвивати уміння формулювати інформаційні потреби, шукати дані, інформацію та контент у цифрових середовищах, здійснювати доступ та виконувати навігацію по них. Поширювати дані, інформацію та цифровий контент для інших за допомогою відповідних цифрових технологій. Взаємодіяти за допомогою різноманітних цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації доречні у даному контексті. Створювати та редагувати цифровий контент у різних форматах, самовиражатись цифровими засобами. Використовувати цифрові інструменти та технології для процесів співпраці, створення знань та інновацій, а також спільного конструювання та співтворення даних, ресурсів та знань.

Цифрова компетентність сучасного вчителя

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Віртуальна школа ІКТ

Розробники / розробниці програми:

Ольга Гергель

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Інформаційно-цифрова компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Консультації, підтримка учасників після завершення навчання. 

Програма дистанційного курсу «Цифрова компетентність сучасного вчителя» включає навчально-практичні модулі: 

 • Модуль 1. Основи роботи в Інтернеті.
 • Модуль 2. Хмарні сервіси для вчителя.
 • Модуль 3. Візуалізація навчального матеріалу.

В результаті успішного завершення курсу учасники отримають наступні навички:

здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації в Інтернеті, користуватися відеохостингом YouTube;

працювати з хмарним диском, систематизувати його вміст за допомогою папок та взаємодіяти з іншими користувачами;

наповнювати якісним та різноманітним контентом: документи, презентації, форми;

використовувати інтернет-сервіси для візуалізації освітнього процесу

Зареєструватися також можна за Перейти за покликанням

Учасники виконують завдання, які перевіряються тренером курсу. При потребі відповіді коментуються, надається додаткове пояснення та можливість виправити помилки. 

За результатом навчання видається сертифікат.

Курс вважається завершеним, якщо виконано правильно не менш як 75% завдань.

N п/пТема (зміст)  заняття
 Модуль 1. Основи роботи в Інтернеті    
1Вступ до курсу. Як створити обліковий запис Google?12
2Електронна пошта Gmail.12
3Можливості пошукових систем.12
4Автоматизований переклад сторінок.12
5Зручні сервіси для роботи з посиланнями.12
 Модуль 2. Хмарні сервіси для вчителя  
6Хмарний диск. Робота з папками.12
7Завантаження, створення та редагування он-лайн документів.12
8Он-лайн презентації та їх можливості.12
9Створення он-лайн анкети.12
10Як користуватися відеохостингом YouTube. Створення власного каналу.12
 Модуль 3. Візуалізація навчального матеріалу  
11Пазли – один із інструментів гейміфікації навчання.12
12Інтерактивна дошка Padlet.12
13Оригінальні колажі з фотографій.12
14Що таке QR код і для чого він на уроці?12
15Відеоролик за 5 хвилин.12
Разом:   45 годин    1530