Eng

Освітянський Upgrade

Привабливість:

star icon

Усвідомлення учасницьким колом необхідності сучасної особистісної трансформації як частини освітнього процесу та визнання постійного саморозвитку невід’ємною частиною вчителювання.

Подати заявку
Освітянський Upgrade
Суб’єкт підвищення кваліфікації: EdCamp-академія
Розробники / розробниці програми: Білобров Оксана Борисівна - учителька фізики і інформатики вищої категорії, координаторка mini-EdCamp Kremenchuk, співзасновниця та голова правління ГО ФЕНІКСИ
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Навчання впродовж життя
 • Підприємницька компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: дошкільна, загальна сердня, позашкільна, професійна (професійно-технічна) освіта
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

За запитом учасницького кола кожна і кожен можуть скористатися бонусом від авторки та ведучої  програми підвищення кваліфікації - отримати одну персональну консультацію з особистого питання за змістом програми. Бонус можна використати упродовж 15 днів після останнього заняття за розкладом.

 

 

 

1 сесія. Як справити перше враження двічі? (2 години)

           1 пара. Знайомимося, діагностуємося, плануємо (Інтерактив).

           2 пара. Створюємо дерево цілей (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу червоного кольору.

2 сесія. Як бути на одній хвилі з поколінням Z? (2 години)

            1 пара. Проводимо зовнішній і внутрішній Upgrade (Тренінг).

            2 пара. Челендж «Я до часу Х…» (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу помаранчевого кольору.

3 сесія. Як світити, але не вигорати? (2 години)

1 пара. Ефект Феніксів (Коучинг).

            2 пара. Арт-галерея «Мій внутрішній потенціал» (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу жовтого кольору.

4 сесія. Як трансформуватися в міленіали за 45 хвилин? (2 години)

            1 пара. Освітянські ноу-хау (Майстерка).

            2 пара. Запускаємо свій канал на YouTube (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу зеленого кольору.

5 сесія. Як отримати WOW-ефект від своєї роботи? (2 години)

            1 пара. Воркшоп, челендж, флешмоб, фокуси… (Майстерка).

            2 пара. Танцюють всі! (Практикум)

Дрес-код: елементи одягу блакитного кольору.

6 сесія. Як стати фінансово незалежними? (2 години)

            1 пара. Копірайт, рерайт та інше (Майстерка).

            2 пара. Вірші для душі (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу синього кольору.

7 сесія. Як всюди встигати і від життя не відставати? (2 години)

            1 пара. Ефект 25 годин (Коучинг).

            2 пара. Складаємо адвент-календар (Практикум).

Бонусна сесія. Сертифікація та повна трансформація (онлайн-вечірка). (1 година)

Дрес-код: карнавальні костюми.

Учасники та учасниці програми підвищення кваліфікації «Освітянський Upgrade» розвинуть та удосконалять соціально-емоційну, інформаційно-комунікаційну та підприємницьку компетентності; уміння ефективно співпрацювати в команді, використовуючи цифрові інструменти; навички планування власної траєкторії професійного та особистісного розвитку, навчання упродовж життя та усвідомлять необхідність сучасної трансформації.

 

 

Кожному учаснику і кожній учасниці програми підвищення кваліфікації «Освітянський Upgrade» надається на початку заняття «грін-карта» трансформації, яка супроводжуватиме процес навчання за програмою підвищення кваліфікації та особисту й професійну трансформацію.

Умовою сертифікації за результатами навчання за програмою підвищення кваліфікації є виконання 100% завдань з «грін-карти».

Тестування та контрольні зрізи знань не передбачені.

 

Дата Зміст програмиКількість годинВид діяльності
1 сесія. Як справити перше враження двічі? (2 години)
18.011 пара. Знайомимося, діагностуємося, плануємо1 годинаІнтерактив
22.012 пара. Створюємо дерево цілей1 годинаПрактикум
2 сесія. Як бути на одній хвилі з поколінням Z? (2 години)
25.011 пара. Проводимо зовнішній і внутрішній Upgrade1 годинаТренінг
29.012 пара. Челендж «Я до часу Х…»1 годинаПрактикум
3 сесія. Як світити, але не вигорати? (2 години)
01.021 пара. Ефект Феніксів1 годинаКоучинг
05.022 пара. Арт-галерея «Мій внутрішній потенціал»1 годинаПрактикум
4 сесія. Як трансформуватися в міленіали за 45 хвилин? (2 години)
08.021 пара. Освітянські ноу-хау1 годинаМайстерка
12.022 пара. Запускаємо свій канал на YouTube1 годинаПрактикум
5 сесія. Як отримати WOW-ефект від своєї роботи? (2 години)
15.021 пара. Воркшоп, челендж, флешмоб, фокуси…1 годинаМайстерка
19.022 пара. Танцюють всі!1 годинаПрактикум
6 сесія. Як стати фінансово незалежними? (2 години)
22.021 пара. Копірайт, рерайт та інше.1 годинаМайстерка
26.022 пара. Вірші для душі.1 годинаПрактикум
7 сесія. Як всюди встигати і від життя не відставати? (2 години)
01.031 пара. Ефект 25 годин.1 годинаКоучинг
05.032 пара. Складаємо адвент-календар.1 годинаПрактикум
12.03Бонусна сесія. Сертифікація та повна трансформація1 годинаВечірка