Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освітянський Upgrade

Усвідомлення учасницьким колом необхідності сучасної особистісної трансформації як частини освітнього процесу та визнання постійного саморозвитку невід’ємною частиною вчителювання.

Освітянський Upgrade

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Білобров Оксана Борисівна - учителька фізики і інформатики вищої категорії, координаторка mini-EdCamp Kremenchuk, співзасновниця та голова правління ГО ФЕНІКСИ

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Навчання впродовж життя
 • Підприємницька компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: дошкільна, загальна сердня, позашкільна, професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

За запитом учасницького кола кожна і кожен можуть скористатися бонусом від авторки та ведучої  програми підвищення кваліфікації - отримати одну персональну консультацію з особистого питання за змістом програми. Бонус можна використати упродовж 15 днів після останнього заняття за розкладом.

 

 

 

1 сесія. Як справити перше враження двічі? (2 години)

           1 пара. Знайомимося, діагностуємося, плануємо (Інтерактив).

           2 пара. Створюємо дерево цілей (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу червоного кольору.

2 сесія. Як бути на одній хвилі з поколінням Z? (2 години)

            1 пара. Проводимо зовнішній і внутрішній Upgrade (Тренінг).

            2 пара. Челендж «Я до часу Х…» (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу помаранчевого кольору.

3 сесія. Як світити, але не вигорати? (2 години)

1 пара. Ефект Феніксів (Коучинг).

            2 пара. Арт-галерея «Мій внутрішній потенціал» (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу жовтого кольору.

4 сесія. Як трансформуватися в міленіали за 45 хвилин? (2 години)

            1 пара. Освітянські ноу-хау (Майстерка).

            2 пара. Запускаємо свій канал на YouTube (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу зеленого кольору.

5 сесія. Як отримати WOW-ефект від своєї роботи? (2 години)

            1 пара. Воркшоп, челендж, флешмоб, фокуси… (Майстерка).

            2 пара. Танцюють всі! (Практикум)

Дрес-код: елементи одягу блакитного кольору.

6 сесія. Як стати фінансово незалежними? (2 години)

            1 пара. Копірайт, рерайт та інше (Майстерка).

            2 пара. Вірші для душі (Практикум).

Дрес-код: елементи одягу синього кольору.

7 сесія. Як всюди встигати і від життя не відставати? (2 години)

            1 пара. Ефект 25 годин (Коучинг).

            2 пара. Складаємо адвент-календар (Практикум).

Бонусна сесія. Сертифікація та повна трансформація (онлайн-вечірка). (1 година)

Дрес-код: карнавальні костюми.

Учасники та учасниці програми підвищення кваліфікації «Освітянський Upgrade» розвинуть та удосконалять соціально-емоційну, інформаційно-комунікаційну та підприємницьку компетентності; уміння ефективно співпрацювати в команді, використовуючи цифрові інструменти; навички планування власної траєкторії професійного та особистісного розвитку, навчання упродовж життя та усвідомлять необхідність сучасної трансформації.

 

 

Кожному учаснику і кожній учасниці програми підвищення кваліфікації «Освітянський Upgrade» надається на початку заняття «грін-карта» трансформації, яка супроводжуватиме процес навчання за програмою підвищення кваліфікації та особисту й професійну трансформацію.

Умовою сертифікації за результатами навчання за програмою підвищення кваліфікації є виконання 100% завдань з «грін-карти».

Тестування та контрольні зрізи знань не передбачені.

 

Дата Зміст програмиКількість годинВид діяльності
1 сесія. Як справити перше враження двічі? (2 години)
18.011 пара. Знайомимося, діагностуємося, плануємо1 годинаІнтерактив
22.012 пара. Створюємо дерево цілей1 годинаПрактикум
2 сесія. Як бути на одній хвилі з поколінням Z? (2 години)
25.011 пара. Проводимо зовнішній і внутрішній Upgrade1 годинаТренінг
29.012 пара. Челендж «Я до часу Х…»1 годинаПрактикум
3 сесія. Як світити, але не вигорати? (2 години)
01.021 пара. Ефект Феніксів1 годинаКоучинг
05.022 пара. Арт-галерея «Мій внутрішній потенціал»1 годинаПрактикум
4 сесія. Як трансформуватися в міленіали за 45 хвилин? (2 години)
08.021 пара. Освітянські ноу-хау1 годинаМайстерка
12.022 пара. Запускаємо свій канал на YouTube1 годинаПрактикум
5 сесія. Як отримати WOW-ефект від своєї роботи? (2 години)
15.021 пара. Воркшоп, челендж, флешмоб, фокуси…1 годинаМайстерка
19.022 пара. Танцюють всі!1 годинаПрактикум
6 сесія. Як стати фінансово незалежними? (2 години)
22.021 пара. Копірайт, рерайт та інше.1 годинаМайстерка
26.022 пара. Вірші для душі.1 годинаПрактикум
7 сесія. Як всюди встигати і від життя не відставати? (2 години)
01.031 пара. Ефект 25 годин.1 годинаКоучинг
05.032 пара. Складаємо адвент-календар.1 годинаПрактикум
12.03Бонусна сесія. Сертифікація та повна трансформація1 годинаВечірка